5 tips når du skal forhandle om lønn

Skal du forhandle lønn til en ny jobb? Da gjelder det å være forberedt! Her er 5 ting du bør huske når du skal forhandle om lønn.

1. Ikke diskuter lønn på første intervju

Sannsynligvis er det andre grunner enn lønn som har ført til at du har søkt en stilling. Forhåpentligvis er du både motivert og kvalifisert for jobben. I så fall er det dette du skal snakke om på det første intervjuet, ikke lønnsnivå.

 2. Vit hva du går til

Les deg opp på lønnsnivået i bransjen før du stiller til intervju. I offentlig sektor er dette relativt enkelt. Stillingene er som regel plassert inn i et ferdig regulert lønnstrinn, der ansiennitet og formelle kvalifikasjoner bestemmer lønnsnivået. Her er det som regel lite rom for forhandling. Men jo høyere opp du kommer, desto større blir mulighetene til å forhandle. I større, private bedrifter er det ofte lignende systemer med fastlagte lønnsstiger. Her gjelder det samme, jo høyere opp i systemet du kommer desto større spillerom har du. I lavere stillinger er som regel nivået låst.

3. Still inn siktet ditt

Dette er en forlengelse av forrige punkt. Jo mer konkret du er når du fremmer lønnskravet ditt, jo enklere er det å få gjennomslag – gitt at du treffer blink. Sikter du urealistisk høyt eller altfor lavt er det et tegn på at du enten feilvurderer dine evner eller at du ikke kjenner bransjen. Kommer du rett fra skolebenken uten så mye relevant erfaring, er det en fordel å være litt vag når det gjelder lønnskrav.

4. Ikke lyv

Vi liker som regel ikke å snakke om penger generelt og lønn spesielt, men i jobbintervjuet kommer du ikke utenom. HR-avdelingen og sjefen din vet hva du tjener, det er bare sånn det er. Om du blir spurt om hva du tjener i din nåværende jobb bør du svare ærlig på det. Hvordan skal din nye arbeidsgiver ellers kunne matche ditt nåværende lønnsnivå? Og du vil vel ikke risikere å bli tatt i løgn?

5. Hvor viktig er pengene?

Skifter du jobb fordi du ønsker et lønnshopp? Det er lov, og det er ingen grunn til å legge skjul på det. Men, igjen, legg ikke opp til diskusjon om lønn i første intervju.

Lykke til med forhandlingene!