6 enkle regler for å skrive riktig

Det er viktig å skrive riktig, spesielt når du søker jobb. Slett rettskrivning = slett førsteinntrykk. Du risikerer å havne i feil bunke.

Det er fort gjort å snuble i grammatikken, så ta deg tid til å slå opp ord og uttrykk hvis du er usikker. La gjerne en du stoler på se over resultatet til slutt. Det kan jo være lurt å friske opp reglene innimellom, så her kommer et lite knippe:

1. Og eller å?

Og for å sideordne to setningsledd eller to setninger: De voksne diskuterte, og barna lekte.

Silje skal sykle og hente ballen (hun skal altså gjøre to ting, da blir det og, selv om hente står i infinitiv).

Å settes foran verb som står i infinitiv:

 • gjestene begynner å komme
 • sant å si
 • så å si
 • vel å merke

2. Komma

Det skal være komma mellom to hovedsetninger: Vi ser at dette skaper problemer, og vi gir oss ikke med det første. For å se om det er en hovedsetning, kan du sjekke om den kan stå for seg selv ved å bytte om på rekkefølgen av ordene: Det er en hovedsetning. Du kan sjekke om den kan stå for seg selv.

Alltid komma foran men: Vi begriper ikke hvorfor hun gjorde det, men det er ikke alt vi skal forstå.

Komma mellom sideordnede leddsetninger: Jeg løp langt, og jeg hoppet høyt.

Komma etter en leddsetning: Hvis du vil, kan vi godt ses i morgen.

3. Ett eller to ord – eller bindestrek?

Er du usikker på om et ord eller uttrykk skrives i to ord? Gå ut fra at det skal være ett ord på norsk, i motsetning til engelsk: Kjempeutfordring, utviklingsmuligheter og kontrollspørsmål. Si gjerne ordet høyt, du tar vel neppe pause mellom kontroll og spørsmål?

Men ingen regler uten unntak. Noen uttrykk skal skrives i flere ord, selv om vi uttaler disse som ett:

 • i hvert fall
 • alt sammen
 • en del
 • etter hvert
 • for lengst
 • i dag, i går, i morgen
 • for så vidt
 • i stedet for (men istedenfor)
 • i alle fall (men iallfall)
 • til dels

Bindestrek brukes når ordet er sammensatt av to språk (vikar-pool) eller når det ene er egennavn: Stavanger-regionen. Du kan også velge å slå ordene sammen i sistnevnte eksempel. Da forsvinner stor forbokstav (stavangerregionen).

Hvis et sammensatt ord kan misforstås, bør du koste på deg en bindestrek. Mars-vin for eksempel (altså en lansering fra polet i mars. Marsvin forbindes helst med dyreriket).

Når førsteleddet i sammensetningen er en forkortelse, skal du bruke bindestrek: CV-en.

4. Bruk av punkter

Er setningen fullstendig, skal du bruke stor forbokstav og punktum. Er den ufullstendig, bruk liten forbokstav og dropp punktum (som i punktene over).

5. Stillingstitler

Stillingstitler skrives alltid med liten forbokstav, med mindre de innleder en setning. Titler som består av sammensatte ord skrives i ett: distriktssjef, seniorkonsulent, regiondirektør.

6. Aksent

Vi bruker ikke aksent så ofte i skriftlig norsk, men når de skal brukes, kan det være greit å plassere dem like riktig som franskmennene gjør, ref. Per Egil Hegge.

Accent grave (uttales aksang gravv) som skråner nedover er lite brukt hos oss. Den finnes stort sett bare i navn, som Genève. Accent aigu derimot (uttales aksang t’gy), møter vi stadig på. Den skråner oppover mot høyre, og brukes i komité, allé og idé – men i bestemt form skriver vi komiteen og ideen uten aksent. Den brukes også når man vil markere at det er kun én ting som gjelder.

Accent circonflex (eller circumflex) ser ut som et lite hustak. Den bruker vi for å markere forskjell mellom ord som ellers skrives likt: For – i motsetning til fôr (mat til husdyr eller tøylag på innsiden av klesplagg).

Se flere tips på korrekturavdelingen.no.