Å ta steget fra likestilt kollega til leder

En glad kvinne har tatt steget fra likestilt kollega til leder for avdelingen sin. Vi gir tips om fallgruver.

Gratulerer – du har fått deg ny jobb som leder for avdelingen din! Når gleden og iveren etter å ha fått en ny rolle har lagt seg, er det viktig å legge en god plan for hvordan du skal takle overgangen til din nye jobb.

Du skal nå bli leder for kolleger du har vært likestilt med, det kan by på en fallgruve eller to.

Bevisstgjøring – hvorfor ble akkurat du forfremmet?

Reaksjonen på din forfremmelse kan være delt blant dine kolleger. Noen unner deg ditt nye ansvar, mens andre kan føle seg forbigått. Det er derfor viktig at du bevisstgjør dette for deg selv; hvorfor du har fått denne muligheten og hvordan du ønsker å fylle din nye rolle. Hvorfor fikk du jobben? Har du høyere kompetanse og bedre resultater enn dine kolleger? Har du vært en naturlig leder i teamet, selv om du ikke har hatt personalansvar? Husk at selskapets øverste ledelse sjelden styrer etter trynefaktor. Årsaken til at du blir forfremmet er helt sikkert fordi du har fortjent det. Hvis du får inntrykk av at noen føler seg forbigått, så vær ydmyk. Men egentlig er det ikke noe du kan ta innover deg eller forholde deg til. 

Hvordan vil du så lede? Hva slags lederstil ønsker du å ha, og hvordan trenger dine ansatte å bli ledet? Dette er også viktige spørsmål du må stille deg, og være tro mot i din nye rolle som leder. 

Forventningsavklaring av roller

Når du starter i din nye jobb er det viktig å sette av tid til dine ansatte, én etter én. Ta en god prat om hvilke forventinger de har til deg som leder, og hva du forventer av dem. Hvordan ønsker de å bli ledet? Hva motiverer dem? Hvordan skal dere sammen finne den optimale form for ledelse for den enkelte? En som underpresterer bør ha tettere ledelse enn den som leverer jevnt og trutt, selv om det kanskje ikke er ønsket. En annen som leverer måned etter måned kan ha behov for bedre oppfølging for å utvikle seg. Det er fort gjort å bli litt glemt når man leverer jevnt gode resultater.

Det er også viktig at du under en forventningsavklaring legger frem hvordan «spillereglene» vil bli nå som du har fått et overordnet ansvar. Som leder må du stille krav, pushe på resultater og komme med tilbakemeldinger som du antakelig vil kjenne godt i magen. Din kollega er ikke vant til at du stiller krav, og det vil kunne oppleves som krevende eller uvant. 

Skaff deg et nettverk

For meg så har det vært veldig viktig å ha gode kolleger å sparre med. Som leder er det viktig å ha noen som kan hjelpe deg å sette ting i perspektiv, se ting fra en annen synsvinkel, eller støtte deg i avgjørelser du synes er vanskelig. Om dette er din egen leder, en leder i en annen avdeling eller noen i ledergruppen du er en del av er ikke så viktig, bare du har et nettverk å støtte deg til. 

Det er helt ok å ikke bli likt

Som leder må du sannsynligvis ta upopulære beslutninger, og du vil kunne oppleve en lojalitetsskvis mellom avdelingens ønsker og selskapets overordnede føringer. Vær tro mot beslutninger som tas ovenfra, selv om du innerst inne ikke alltid er helt enig. 

En naturlig distanse

I prosessen med å gå fra kollega til leder vil du kunne merke at du plutselig ikke lenger er en del av «praten» på en arbeidsplass. Enkelte ganger kan misnøyen blomstre, og selv om du kan være enig i det du får med deg – ta avstand fra snakket. Du kan også oppleve at «småsnakk» stopper når du kommer inn i rommet, du får ikke lenger med deg ting det snakkes om. Dette kan føles ubehagelig, men vet du, det er helt greit. Det er ikke alt man trenger å vite, og dersom man får kjennskap til alt folk snakker om, kan lojalitetsskvisen bli enda vanskeligere å takle. 

Jeg tror også det er viktig at man ikke går i venninne-/kompisfella. En dag må du kanskje ta den vanskelige samtalen. Da vil din rolle som leder og ansvarlig være vanskelig å opprettholde om relasjonen til dine ansatte blir for nær. 

Illustrasjonsbilde: unsplash.com

Gjesteblogger:

Hege Vesterheim, avdelingsleder | Adecco Finance and Office Romerike