Arbeidsspråk er mer enn fagspråk

I debatten om behovet for norskkunnskaper på jobb glemmer vi ofte en ting: Arbeidsspråk er mer enn fagspråk. Julebordspråk er også viktig.

Vi i Adecco har mange utenlandske arbeidstagere, og noen av disse kommer til stillinger der engelsk er arbeidsspråk. Særlig gjelder det spesialiserte områder innen IT og tekniske fag. Allikevel har vi alltid slått et slag for viktigheten av å kunne norsk, og det vil vi fortsatt gjøre.

Systematisk språkopplæring

Adecco har blant annet et eget campus der vi gjennomfører intensiv, fulltids språkopplæring i opptil seks måneder for jobbsøkere fra flere steder i Europa, som skal til Norge for å jobbe som elektrikere, førskolepedagoger, sykepleiere og andre viktige stillinger.

Siden 2002 har vi rekruttert 6000 mennesker utenfor Norden. Vi ser at det som lokker utenlandske arbeidssøkere til Norge er lønnsnivå og stillingsmarkedet. Men de har ofte kortsiktige perspektiv. Det langsiktige perspektivet kommer etter hvert, og det henger sammen med mer enn lønn og arbeidsoppgaver, her er trivsel avgjørende. Og det vi ser uten unntak: De som lærer seg norsk best, trives best.

Når man snakker om språk på arbeidsplassen blir det ofte fokusert på det å gjøre seg forstått for å kunne utføre oppgavene, og det er naturlig. Det er ikke vanskelig å forestille seg de potensielle konsekvensene dersom en elektriker, prosjektleder, eller i ytterste instans en sykepleier, ikke kommuniserer godt med sine kolleger og gjør en feil basert på en språklig misforståelse.

Sosiale koder

I en mer internasjonal verden der ”alle” kan engelsk, er det fristende å hvile seg på det som arbeidsspråk. Men å lykkes på jobb handler om mer enn å simpelthen forstå hva du blir bedt om å gjøre. Vitser ved kaffemaskinen, småprating i kantina og lønningspilssladder er viktige innslag i et arbeidsliv. Ved å ikke kunne språket faller man fort utenfor på det sosiale arenaen, integreringen uteblir, og med den også trivselen.

Selvfølgelig finnes det unntak, spesielt ser vi det i teknologiske bedrifter. Vi kan lese om suksessarbeidsplasser i Norge som Opera Software der engelsk er arbeidsspråket, og jeg er helt sikker på at dette også videreføres i kantina deres. Men dette er fortsatt langt fra regelen, og på den jevne norske arbeidsplassen vil det sosiale språket være norsk.

Tilhørighet og trivsel

Norge har et langsiktig behov for arbeidskraft, og underskudd på kvalifisert personell vil bare øke innen flere sektorer. For tiden kan vi takke et dårligere internasjonalt arbeidsmarked for at portugisiske ingeniører velger seg Norge. Men vi skal ikke lure oss til å tro at det betyr noen plass på øverste hylle; de fleste vil vurdere Storbritannia, Tyskland og flere av våre andre europeiske naboer før de ser til Norge for jobb.

Språket er nøkkelen som åpner dører til godt naboskap, til lokalmiljøet og til hele det norske samfunnet. Å føle en tilhørighet til de rundt deg er en viktig del av å føle seg som mer enn en gjest på jobben, og som mer enn en gjest i landet. Og det trenger Norge at våre gjestearbeidere gjør.