Hvordan lykkes i jobben?

Jeg ble nylig utfordret av mine kolleger – om jeg kunne blogge litt om hvordan man skal lykkes som søring i nord? Kulturforskjeller mellom by og bygd, tenker du kanskje – eller skulle dette dreie seg om nordlendingens hang til direkte tale, metroseksualitet kontra tradisjonelle roller, teori versus praksis? Jeg tror forskjellen mellom nord og sør er av like stor (eller liten) interesse som forskjellen mellom Løkka og Majorstuen – folk er forskjellige før som nå.

Les innlegg "Hvordan lykkes i jobben?"