En god samtale eller skivebom på jobb?

Posted on

Jeg opplever ofte at dårlig kommunikasjon er den direkte kilden til mange konflikter i arbeidslivet. Dårlig kommunikasjonen står for veldig mange som selve grunnen til at de ikke når sine mål. Hvorfor?

Er du bevisst på hva du oppnår med måten du kommuniserer på? Hva tenker du over når du skal gi et positivt budskap – eller et negativt? Når en dialog går galt, er årsaken som regel «avsenders utydelige budskap til mottaker». Du blir rett og slett misforstått.

Fem forutsetninger for en god dialog

Det er sagt og skrevet mye om kommunikasjon. Mange av dem jeg snakker med har ikke ork til å studere alt dette. De ønsker seg noen få, enkle regler for å sikre at de kommuniserer tydelig og godt. I sånne situasjoner ber jeg dem om å huske fem vilkår for at en dialog skal ha ønsket hensikt:

  1. Hva sier du?
  2. Hvordan sier du det?
  3. Hvordan er kroppsspråket ditt?
  4. Hvilke ord bruker du?
  5. Hvordan er toneleiet ditt?

I en god dialog er det samsvar mellom disse fem faktorene.

Det er lettere å kommunisere godt med en gang enn å rette opp feil

Jeg kjenner ikke mange som går rundt og tenker på dette til daglig – det er i situasjoner når ting tilspisser seg vi merker at kommunikasjon er vanskelig. Jeg kjenner mange som har brukt mye tid på å rette opp inntrykk de har lagt igjen i en dårlig dialog. Å si noe på en positiv måte med en gang er mye lettere enn å rette opp feil som følge av dårlig kommunikasjon.

Den viktigste kilde til konflikter er misforståelser og feiltolkninger. I dialogen kan du kun kontrollere det du selv sier – hva reaksjonen blir er vanskelig å forutse.

Det er ikke alltid hva du sier, men hvordan du sier det! Der er det mange faktorer som spiller inn. Tenk over noen av disse spørsmålene:

  • Hvordan tolker mottaker det du sier?
  • Hvordan bearbeides det?
  • Hva er konsekvensene av budskapet ditt?
  • Hva slags frykt kan budskapet ditt skape?
  • Hvilken reaksjon kan du få?

Husk at om du er sint når du leser noe, vil det påvirke hvordan du oppfatter det du leser.

”Timing is everything”

Slik er det også i møter med andre personer. Det er ikke sikkert at det du sier er galt, poenget er hvordan det blir oppfattet, avhengig av om personen er ”til stede” i det som blir sagt. Ikke minst spiller tidspunktet for når ting sies en stor rolle.

Vi er hele tiden i ulike prosesser med ulike agendaer, og det å sjekke ut og avklare hva vi egentlig snakker om kan hjelpe deg med å avgrense reaksjoner, slik at du får sagt det du mener.

Den som lytter har også et ansvar for god kommunikasjon

Som regel er det den ene part som har bedt om dialogen og som også fører an. Det er denne som blir kritisert for å ha skapt en negativ situasjon hvis samtalen utvikler seg i feil retning. Husk at du som lytter også har et ansvar for og interesse av å forstå en situasjon riktig.

Lytt ikke bare til hva folk sier. Lytt også til hvilket budskap de forsøker å formulere, og spør om du er i tvil. Et godt og relevant spørsmål går aldri av moten.

Ha en fortsatt fin og konfliktfri dag.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *