En hodejeger på jakt etter gull

Portrett av hodejeger Hanne Holst
Hanne Holst, hodejeger Adecco Select

I møte med nye bekjentskap får jeg mange spørsmål om jobben min. Når jeg sier jeg jobber som hodejeger blir folk automatisk nysgjerrig. – Hva gjør du egentlig på jobb? – Hvor finner du kandidatene?

Først av alt, jobben min som hodejeger handler om mennesker og det handler om nettverk. Jeg jobber på oppdrag for kunder som har ett eller flere rekrutteringsbehov. Kunden trenger en ny Controller, en Key Account Manager, en digital rådgiver eller hva det måtte være. Min jobb er å finne den beste ressursen for kunden.

Jobbanalysen – selve grunnlaget for jakten

Hvis jeg ikke vet hva jeg leter etter, hvordan skal jeg finne det? Det første jeg gjør når jeg får en ny rekrutteringsprosess på bordet er å lage en grundig jobbanalyse. Hvilke rammer, mål, oppgaver og kompetanser ligger for rollen? Jeg setter meg ned sammen med kunden og går gjennom steg for steg. Feilrekruttering er dyrt på alle måter, så det er viktig å minimere mest mulig risiko for kunden.

Hodejeger – nesten som en detektiv

Når jeg har fått et klart bilde av hvem jeg jobber for og hva jeg skal se etter kan jeg begynne å lete. Det er her det spennende begynner …

Kunden bryr seg svært sjelden om hvordan jeg går frem, bare vi ender opp med den beste matchen for rollen og selskapet. Her er det bare kreativiteten som setter en stopper. Jeg tenker ofte at jeg jobber med etterforskning, en privat detektiv …

Tenk deg det, noen har satt «skuddpremie» på den beste kandidaten, og jobben min er å løse ut gevinsten.

Nettverk

Jeg bruker LinkedIn, Facebook, nettsider, ulike fora osv. Jeg sa det handler om nettverk. For å bli god må du ha mange kontakter. For å få mange kontakter må du være interessert i mennesker. Du må være nysgjerrig og genuint interessert i folk. Den du snakker med i dag kan være kunde eller kandidat i morgen.

Som hodejeger har jeg med meg jobben min overalt; på ferie, i familieselskap, på restaurant og til og med når jeg henter sønnen min i barnehagen. En kollega av meg var nettopp hos optiker og fikk svært god service av en hyggelig ansatt. Tre uker senere hadde vedkommende signert arbeidsavtale med ny arbeidsgiver via Adecco.

Når jakten er over

Min jobb er å sikre at tilsettingen skjer på en ryddig måte, og at alle parter er godt ivaretatt gjennom hele rekrutteringsprosessen.

Når jeg har et utvalg av interesserte kandidater på blokken, inviterer jeg til et intervju hos meg. For meg er det svært viktig at kandidatene får like muligheter og at alle blir vurdert etter samme kriterier. Jeg ønsker selvfølgelig at alle skal føle seg vel, og legger til rette for at alle skal prestere best mulig i samtalen med meg. 

Jeg ønsker å ha så strukturerte intervjuer som mulig, all forskning viser at struktur gjennom hele prosessen gir best validitet – altså at intervjuet skal kunne si noe om hvordan kandidaten vil prestere i den aktuelle jobben.

Hvem kommer videre i prosessen?

Jeg velger så ut hvilke kandidater jeg ønsker å presentere for kunden basert på krav i jobbanalysen. Det kan være én og det kan være ti. I en vanlig prosess foretar kunden et 2. gangs intervju med kandidaten sammen med meg. Ofte forbereder vi en case som kandidaten får på forhånd, med en relevant problemstilling kandidaten vil møte i den aktuelle rollen.

Etter neste utsiling kjører jeg tester på kandidatene. Det kan være personlighetstester, evne- og/eller ferdighetstester av ulike slag. Alt ettersom hva vi har vurdert vil gi oss best svar på arbeidsprestasjon hos valgte kandidater.

Når kandidaten har vært gjennom alle stegene vi har valgt for prosessen, sjekker jeg referanser hos minimum to ledere eller andre som har hatt mulighet til å observere kandidaten i jobb over tid.

En rekrutteringsprosess har mange steg, og det finnes mange veier til målet. Grunnen til at jeg elsker jobben min er alle møter med mennesker. Jobb er viktig, og jeg føler virkelig jeg utgjør en forskjell i folks liv. 

Så er det den evige jakten da, og når du «skyter gullfuglen» kjenner jeg at jeg har verdens beste jobb.

Kanskje er det deg jeg jakter på i morgen?

Foto: Maria Mathisen