Viktig lederoppgave: Å pleie langsomheten

Jeg får ofte spørsmål om hva som er god ledelse, eller hva en god leder gjør.
I dette temaet finnes det så mye stoff at det blir overveldende. Hvis du skal velge en kjepphest så er mitt stalltips – plei langsomheten!

Mye går i arv

Når man vokser opp er det utrolig hvordan synet på egne foreldre varierer. Som barn kan det være imponerende å se hva mor og far får til, men når vi nærmer oss ungdomsåra er mor og far bare teite. Da forstår de plutselig ingenting. Men det som kanskje er mer skremmende er når man selv innser at man har blitt akkurat som mor – eller far.

For vi tar jo etter. Det er sjelden slik at vi går hen og blir stikk motsatt av våre foreldre. Å, nei du – vi plukker opp våre foreldres vaner og uvaner (dessverre). Selv syntes jeg det var irriterende å få høre at jeg gikk som fatter’n. For han går ikke i mine øyne, han vagger! Men to ting kan jeg innrømme at jeg har tatt etter min far, og det er interessen for den gode samtalen og dette med å ta seg tid.

Det uforglemmelige foredraget

For ca tre år siden var jeg på et foredrag med Guttorm Fløistad, filosof og idéhistoriker. Seansen varte i 6 timer uten så mye som en slide! Fløistad snakket om hvordan norske bedrifter håndterer endringer, og hevdet at vi har havnet i et stort dilemma. For det eneste som er sikkert er at alt forandrer seg. Endringstakten øker, og den som vil henge med må sette opp farten. Det er dagens budskap. Men, det kan være nyttig å minne om at våre grunnleggende behov aldri forandrer seg. For eksempel behovet for å bli sett og verdsatt, for å høre til, for nærhet og omsorg, for litt kjærlighet. Det er det bare langsomheten i mellommenneskelige relasjoner som kan gi. Med andre ord – skal vi mestre endringer, så må vi pleie langsomheten og ettertanken. I det ligger nemlig den egentlige fornyelsen!

Hvordan pleier man langsomheten?

Jeg hadde en leder som ga meg, ganske treffende, følgende spørsmål: – Mener du virkelig at vi ledere skal pleie langsomheten ved å gjøre ting treigere, som å gå i slow motion? Svaret er selvfølgelig ”nei”! Men visse jobbsituasjoner skaper uro, usikkerhet og angst blant ansatte. Endringer er et godt eksempel, spesielt hvis de krever at man må gjøre mye nytt. Det er i disse situasjonene man skal være ekstra lydhør og pleie langsomheten, for eksempel ved å …

  • Sette av tid til jevnlige møter med de ansatte hvor man viser at man som leder har tid til å se den enkelte.
  • Være lydhør og akseptere at noen får opp følelser du selv ikke kjenner deg igjen i – og anerkjenne disse.
  • Sørge for at du virkelig er til stede i samtaler du skjønner er viktig for den ansatte. Sette av rikelig med tid, være nysgjerrig, stille oppfølgingsspørsmål etc.

Overordnet kan man si at det å pleie langsomheten handler om at man ikke hele tiden er på og stresser rundt; at man tar på alvor det grunnleggende behovet vi har for å føle oss trygge, ivaretatt og sett. Da må man som leder ha tid til sine ansatte, man må vise det gjennom sin atferd, og man må anerkjenne viktigheten av å spørre og la folk få fortelle hvordan de opplever jobbhverdagen!

1 thought on “Viktig lederoppgave: Å pleie langsomheten”