Er attest relevant når du søker jobb?

Alle har krav på en attest når man slutter i en jobb, men er det egentlig relevant med attest i dag?

Be alltid om attest

Arbeidsmiljøloven er klar, alle har krav på å få en skriftlig attest når du slutter i en jobb:

 § 15-15. Attest
(1) Arbeidstaker som fratrer etter lovlig oppsigelse har krav på skriftlig attest av arbeidsgiver. Attesten skal inneholde opplysninger om arbeidstakers navn, fødselsdato, hva arbeidet har bestått i og om arbeidsforholdets varighet.

Attesten er absolutt ikke død, og jeg vil alltid anbefale deg å be om en skriftlig attest når du slutter. En attest vil underbygge det du har skrevet i CV-en, og den beviser ditt arbeidsforhold. Det er viktig at arbeidsgiver skriver denne mens han/hun fremdeles har deg ferskt i minnet. Hvem vet når du får bruk for den? Du bør også vite at den som skriver en attest til deg kan kontaktes for utfyllende informasjon i en rekrutteringsprosess.

Har sosiale medier tatt over for attesten?

Jeg tror ikke sosiale medier har tatt over for attesten, men det er klart at kanalene utfyller attesten på en fin måte. Det er vanlig å google jobbsøkere for å sjekke at det som oppgis på intervju og i CV-en faktisk stemmer. Det betyr ikke at du bør droppe å be om attest når du slutter i en jobb.

Referanser er viktige

En attest alene er ikke nok, du må også ha referanser. Det kan være den som har skrevet attesten din og/eller noen andre. Kanskje har du ikke avsluttet ditt arbeidsforhold ennå? Du bør oppgi referanser som har hatt et lederansvar for deg, noen som har observert deg og vurdert din jobbutførelse.

Jeg anbefaler deg å velge referanser ut fra hva slags stilling du søker. Pass på at du ikke bruker familie eller venner som referanser, da de har liten verdi av innlysende årsaker. Vil du ha flere tips om referanser kan du lese innlegget «Gi meg referansene dine og jeg skal fortelle hvem du er».

Dette blogginnlegget er basert på et intervju jeg hadde med DinSide.no.