Er din CV fri for juks?

Posted on

Alt du har oppført på din CV skal kunne dokumenteres ved et intervju. Derfor er det viktig at det du fører opp på din CV er sannferdig. Mangler du dokumentasjon kan det koste deg drømmejobben…

En curriculum vitae (CV; fl. curricula vitae) er latin for «livsløp» eller mer presist «livets løp». En CV er rett og slett et sammendrag av utdanning, arbeidspraksis og hva man har lært og oppnådd så langt i sitt liv. Det er vanlig å legge ved CV når en søker jobb for å vise hvilke kvalifikasjoner og relevant erfaring en har.

curriculum-vitae (CV)

Hvorfor er dokumentasjon så viktig for oss som rekrutterer?

Vi vil vite hva du har gjort og når, og om du har hull i årrekken av erfaring. Vi vil  rett og slett vite om informasjonen du gir fra deg er sannferdig.

Er stillingstittelen du har oppført på CV-en riktig, har du hatt det ansvaret og resultatene du oppgir på CV? Dette må bekreftes av attester, vitnemål og referanser.

Attester

Attestene dine sier lite om hva du kan, men bekrefter at du faktisk har jobbet i det tidsrommet du har oppført på din CV. At attesten gir deg gode skussmål som person har lite validitet og vil ikke vektlegges i særlig grad i en ansettelsesprosess.

Be alltid om attest fra din arbeidsgiver før du har siste arbeidsdag. Skulle du mangle en attest er det viktig å oppgi en referanse som kan bekrefte ditt arbeidsforhold.

Vi ønsker alltid å se originaler eller rett kopi av originaler, så husk at kopi av en attest uten signatur/stempel ikke vil bli godkjent som dokumentasjon.

Vitnemål

Vitnemål bekrefter dine studier, samtidig som det forteller oss hvilke resultater du har oppnådd. Mange ønsker også å se vitnemål fra videregående skole, selv om det er mange år siden. Bakgrunnen for at jeg ønsker å se skolepapirer fra også lavere trinn er i hovedsak fraværet. Har du stort fravær fra videregående skole vil jeg vite hvorfor.

Karakterene dine vil ha betydning også, hvis de er svært gode eller svært dårlige.

Referanser

Referanser er det viktigste verktøyet vi har for å validere din CV og inntrykket vi har av deg fra intervjuet. Vi ønsker alltid referanser som er av profesjonell art, og minst én som har vært din leder. Skifter du jobb bør du spørre om du kan oppgi leder som referanse ved fremtidig jobbsøk.

Er du i jobb nå, og ikke ønsker å informere din leder om at du er på jobbjakt, kan du alliere deg med en kollega. En faglig leder, nestleder eller en kollega med lang erfaring kan være gode referanser for deg. Men, vær forberedt på at du i sluttfasen av en intervjuprosess ofte må oppgi nærmeste leder likevel.

Noen tips til slutt

Du bør alltid behandle vitnemål og attester som verdipapirer. Dette er dokumenter du skal ha med deg resten av ditt yrkesaktive liv, og som du kan ha behov for når du minst venter det.

Pluss i margen får du ved å legge alle dokumenter i en mappe i kronlogisk rekkefølge.

Vi vil selvsagt ha minst mulig kaffesøl og krøllete papirer! Dette tenker du er en selvfølge, men du skulle bare visst hvor ofte jeg ser det.

God jobbjakt!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *