Er du introvert også på CV-en?

En introvert person er ofte forsiktig med hva han skriver på CV-en. Han vil ikke skryte av seg selv eller gi store forhåpninger. Kjenner du deg igjen?

Som rekrutterer er det leit å se hvordan introverte stikker kjepper i egne hjul. Enkelte undervurderer seg selv så mye at de ikke kommer inn på jobbintervjuet. Derfor har jeg skrevet noen tips til hvordan en introvert person med teknisk bakgrunn bør skrive en god CV. Den skal vise den fulle bredden i kompetansen din, og ikke utelate viktige detaljer.

Gjerne mer enn én side

Tror du at en CV skal være maksimalt en side lang? Det er ikke korrekt. Har du lang utdanning og litt yrkeserfaring kan du lett fylle ut den første siden bare med nøkkelkompetanse og tekniske ferdigheter. Det gjelder ikke bare utviklere, men også for eksempel ingeniører og økonomer.

Din tekniske kompetanse er viktig

Nevner du kun den tekniske kompetansen du tror er viktig for stillingen, eller den tekniske kompetansen du er aller best på? Det er en tabbe. Hvis du bare skriver det du tror er relevant, utelater du kompetanse som også kan påvirke arbeidsgiverens valg.

Mange nyutdannende nevner knapt hva de har lært på høyskolen eller universitetet. De skriver bare studieretning og grad. Dermed er det opp til en arbeidsgiver eller rekrutterer å gjette seg frem til hvorvidt du har den riktige kompetansen.

På CV-en skal du alltid ha med all teknisk kompetanse uansett yrke og fagområde. Noe kan du godt, noe er du ekspert på og noe har du grunnleggende kjennskap til. Skriv opp alt og gradér kompetansen. Selv grunnleggende kjennskap kan være interessant for en arbeidsgiver. Derfor står det ofte “fordel med kjennskap til …” eller lignende i stillingsannonser.

Beskriv teknisk kompetanse under hver stilling

Mange fører opp kun tidsrom og navn på arbeidsgiver samt tittel. Også her blir det opp til den som leser CV-en din å gjette seg frem til hvorvidt du har riktig kompetanse eller ikke. Da øker du risikoen for at søknaden handler i avslagsbunken.

Skriv en kort oppsummering av teknisk kompetanse for hver stilling. Arbeidsgivere liker også å se teknologier, programvare og ansvarsoppgaver du hadde i hver enkelt stilling. Hold beskrivelsen kort, ikke skriv en lang avhandling.

Du har mer relevant kompetanse enn du tror

Nyutdannede har ofte korte CV-er, men det er ingen grunn til at det skal være slik. Du har sannsynligvis mer å vise til enn du tror. De fleste studenter har deltatt i prosjekter i studietiden. Mange har også private prosjekter de jobber med som kan være av interesse for en arbeidsgiver. Det kan for eksempel være å utvikle egne nettsteder, eller hjelpe familie og venner med brukerstøtte, føring av regnskap og logodesign. Alt dette er kompetanse som du bør ta med på CV-en. Arbeidsgivere setter pris på at du er engasjert også på fritiden.

Erfarne søkere har arbeidet på større prosjekter med relevant teknologi. Hvis det gjelder deg bør du lage et vedlegg med prosjektene til CV-en. Her fører du opp prosjektene i kronologisk rekkefølge med det siste prosjektet først. Beskriv både hvilke teknologier du jobbet med og dine ansvarsområder på hvert eneste prosjekt.

Hold CV-en oversiktlig

Lag CV-en din så oversiktlig og ryddig som mulig og alltid i kronologisk rekkefølge. Du bør unngå å bli for kreativ på CV-en. Det du har gjort nylig er mest interessant, så pass på å legge den nyeste erfaringen, utdanningen eller kurset først.

Ikke vær beskjeden. En CV skal være en ærlig representasjon av hvem du er. Hvis du er dyktig, si det og skriv det på CV-en din!

Les også mine tips til introverte på jobbintervju.

 

Heidi Rønne

Gjesteblogger: Heidi Rønne
Bio: 
Jeg er en teknologientusiast med snart 20 års erfaring fra IT bransjen. Jeg har jeg fått med meg både opp- og nedturer og i disse årene innehatt både tekniske roller og roller mer rettet mot kommunikasjon og marked. De siste årene har jeg arbeidet med rekruttering og bemanning av IT spesialister.
Kontakt: Twitter, LinkedIn