Foredragsholder med påvirkningskraft

Du har sikkert en eller annen gang blitt overbevist eller sterkt påvirket av en foredragsholder som har formidlet en historie eller et budskap til deg. Har du tenkt på hva det var som påvirket deg så sterkt? Var det noe ved formidleren, selve budskapet eller måten budskapet ble presentert på? Sannsynligvis en kombinasjon av alle tre. Mange tenker at gode formidlere har et medfødt talent. Til en viss grad er det nok slik, men min erfaring viser at påvirkning er en ferdighet som kan trenes. Her er fem konkrete grep som vil gjøre deg til en formidler med påvirkningskraft.

1. Snakk saktere enn du tror du gjør
De fleste som skal presentere noe snakker for fort. Det gjør det vanskelig for tilhørerne å få med seg hele budskapet, og stemmen din blir kraftløs. Tving deg til å snakke saktere, og legg gjerne inn naturlige pauser i fremførelsen. Tenk to sekunders pause etter hvert ”punktum” i historien din, og lengre pauser for å understreke viktige poeng.

2. Snakk til én, se alle
La blikket ditt vandre over tilhørerne og møt blikket til enkeltpersoner. Finn en naturlig rytme og gode intervaller for hvor lenge du hviler blikket på den enkelte. Dette fanger interessen og drar tilhørerne inn i fortellingen din. Det er også en fin måte å sjekke at publikum forstår budskapet ditt.

3. Har du hørt historien om …
Alle elsker en god historie, særlig historier og eksempler vi kjenner oss igjen i. De kan støtte opp om budskapet ditt, underbygge poengene dine og gi liv til fortellingen. Historier kan også bidra til å gjøre det lettere å forstå og huske det budskapet du formidler. Humor skaper gjerne god stemning og velvilje, men pass på at det står i forhold til temaet du behandler og det publikum du snakker til.

4. Du er eksperten
Skal du presentere noe som er nytt for deg, er det viktig at du forbereder deg slik at du «mestrer» materialet. Tilhørerne vil raskt oppfatte manglende kunnskap og usikkerhet, og du vil miste troverdighet og gjennomslagskraft. Har du derimot forberedt deg skikkelig, er det neppe noen som kan materialet så godt som deg. Husk at ingen er der for å evaluere deg. De er der for å høre på budskapet ditt.

5. Engasjer og involver publikum
Vær bevisst på energinivået ditt. Ingen fanger et publikum som en foredragsholder med engasjement i det han formidler. Forsøk å involvere publikum i presentasjonen. Still spørsmål knyttet til emnet du snakker om, men vær sikker på at det er noe du vil få respons på, ellers blir det fort pinlig. Sjekk gjerne standpunkt eller holdninger ved hjelp av håndsopprekning, eller be dem komme med egne erfaringer og betraktninger rundt temaet du presenterer.

Snart er ditt publikum fanget, det kan jeg garantere.