Frynsegoder – good or bad?

Er du arbeidstaker tipper jeg du allerede har ett eller flere frynsegoder. Blir du tilbudt ny jobb vil du mest sannsynlig få tilbud om et eller annet frynsegode. Her får du vite det du trenger å vite om frynsegoder.

Hva er frynsegoder?

Frynsegoder er det vi normalt kaller alle typer økonomiske goder du får av arbeidsgiveren din utover lønn og andre faste pengeytelser. Typiske frynsegoder er mobiltelefon, internett, fri telefon, full lønn under sykdom, full lønn under foreldrepermisjon, god pensjonsordning, avis, personalrabatter, kantineordning mv.

Frynsegoder kan være avtalt og regulert i arbeidsavtalen din, som for eksempel fri telefon og avis. Avtalte rettigheter kan ikke ensidig endres av arbeidsgiveren din. Andre goder vil være beskrevet i personalhåndbøker eller lignende, for eksempel pensjonsordninger, personalrabatter, flyttedager mv. Dette er goder som i utgangspunktet kan endres av arbeidsgiver.

Arbeidsmiljøloven har nesten ingen bestemmelser knyttet til lønn, så lenge grunnlønn står i arbeidsavtalen kan de fleste goder utover dette være regulert andre steder. Det beste for deg vil selvfølgelig være å ha de regulert i arbeidsavtalen din.

Verdien av alle frynsegoder er i utgangspunktet skattepliktig som lønn. Gunstige verdsettelsesregler kan likevel gjøre enkelte goder svært gunstige, som for eksempel personalrabatter på varer og tjenester som er helt skattefrie goder.

Verdien av et frynsegode

Men hvilken verdi har egentlig et frynsegode for deg? Det er det bare du som vet svaret på.

Fri telefon vil være et økonomisk gode for de fleste, men liker du best å løpe i skogen har neppe rabatt på treningsstudio noen verdi for deg.

Har du planer om å stifte familie vil full lønn under foreldrepermisjon klart kunne være et økonomisk gode. Merk at du normalt vil få foreldrepenger fra NAV av en årslønn på inntil 6 x folketrygdens grunnbeløp (G), i dag ca. kr. 475 000. Det samme gjelder lønn under sykdom. Det arbeidsgiveren din da dekker er lønn utover det de får refundert fra NAV, dvs. utover 6G.

Som du har skjønt vil frynsegoder som full lønn under foreldrepermisjon og sykdom bare ha en økonomisk verdi for deg som i dag har en relativt høy årslønn, over 475 000 kroner.

Pensjon!

Bare for ”oldiser”? Svaret er klart nei. Pensjon er ren sparing og dine penger. En bedre pensjonsordning enn det du har rett til etter gjeldende regler, bør du derfor verdsette. Pengene er dine, de vil stå på ”konto” som kan sammenliknes med en hvilken som helst annen sparekonto. Pengene får du etter hvert …

Lønnsforhandlinger er ikke alltid like lett i trange økonomiske tider, men hva med å be om et frynsegode eller to? Kan hende synes arbeidsgiveren din det er en bedre idé.

Lykke til med årets lønnsforhandlinger!