Gått i «Luksusfellen»? Rydd opp før jobbjakten!

Mange arbeidsgivere velger å foreta en kredittsjekk på aktuelle kandidater før ansettelse. Det kan få store konsekvenser for deg som har svin på skogen. Uansett hvordan du har havnet der – enten det skyldes egen dårskap eller en tannlegeregning som kom på verst tenkelige tidspunkt og veltet korttårnet; din rotete privatøkonomi kan koste deg drømmejobben.

Dette viser en kredittsjekk

En kredittsjekk – eller en kredittvurdering, er en rapport over din økonomiske situasjon. Blir det foretatt en kredittvurdering av deg, vil det hentes frem opplysninger fra flere registre som så blir sammenstilt. Dette skjer automatisk hos kredittopplysningsbyråene. Den som kredittsjekker deg vil få opplysninger om din folkeregistrerte adresse, ligningstallene dine fra de tre siste årene, roller i næringslivet og eventuelle betalingsanmerkninger. En kredittsjekk vil også vise eventuelle konkurser du har vært involvert i, samt hvorvidt du er underlagt en gjeldsordning av namsmannen.

Ikke alle kan kredittsjekkes

Hvem som kan kredittsjekke hvem, er regulert i personopplysningsforskriften kapittel 4. Det stilles blant annet som vilkår at det skal foreligge «saklig behov» for å foreta en kredittvurdering. Et slikt behov kan eksempelvis være i forbindelse med en jobbansettelse, men det er langt fra alle stillinger hvor søkerne kan tas kredittsjekk av.
En eksakt linje er vanskelig å dra, men to ytterpunkter kan tydeliggjøre lovens vilkår; på den ene siden har man en telefonselgerstilling som klart ikke gir et saklig behov, og på den andresiden har man en stilling som controller som gir et klart saklig behov. I mellom de to finnes det flere nyanser.
Formodentlig kredittsjekkes det også mer enn loven åpner opp for i forbindelse med ansettelser. Derfor må du som hovedregel regne med at det vil kunne bli gjort en kredittsjekk av deg i jobbsøkerprosessen.

Slik rydder du opp i betalingsproblemene

Om du allerede er i uføret, finnes det imidlertid håp. Avhengig av hvor mye gjeld du har, hvor langt denne er oversittet og hvor mye egenkapital du har, finnes det flere løsninger. For de fleste vil det være mest aktuelt med refinansiering av all gjelden. Betalingsanmerkninger er ingen hindring. Flere banker og lånemeglere spesialiserer seg på refinansiering med betalingsanmerkninger.
En refinansiering av din gjeld vil gi umiddelbar effekt om du har betalingsanmerkninger. Så snart kravene fra dine tidligere kreditorer er dekket inn, skal betalingsanmerkningene slettes. De underliggende problemene ikke nødvendigvis vil forsvinne like raskt. Har du problemer med økonomi og gjeld kan du ringe NAV sin gratis rådgivertjeneste på 800 G-J-E-L-D (45353).

Aksel Heitman Olsen

Gjesteblogger: Aksel Heitman Olsen
Tittel: Jusstudent
Bio: Jeg studerer rettsvitenskap ved Universitetet i Stavanger, og gjesteblogger om jus og personlig økonomi.

Twitter,  LinkedIn