Godt lederskap kan du møte der du minst venter det

Som ansvarlig for lederutvikling i Adecco reflekterer jeg ofte over ledere jeg har møtt på min vei. Jeg har møtt gode ledere, dårlige ledere og noen som har gått rett i glemmeboken. En jeg husker spesielt godt er bonden jeg hadde i en sommerjobb jeg litt motvillig takket ja til. Hvorfor husker jeg nettopp ham som en av de beste lederne jeg har hatt?

Min første sommerjobb

Med oppvekst i et av Norges store turistområder var det mange spennende sommerjobber å velge mellom. En sommer var jeg imidlertid seint ute, og den eneste jobben jeg fant var som gårdshjelp på en bratt fjordgård. Det var hardt, manuelt fysisk arbeid i all slags vær, lønnen var lav og ga lite status i vennegjengen. Jeg trengte inntekten, så jeg takket motvillig ja til jobben.

Etter noen dager konkluderte jeg at det fikk bli med denne sommeren. Slik skulle det imidlertid ikke gå. Dette ble sommerjobben min de neste syv årene, og jeg skulle ta på meg mer ansvar og etter hvert yte en innsats langt over det som var forventet. Hvorfor ble det slik?

Godt lederskap

I hovedsak handler det om bonden, eller «sjefen» på gården, selv om jeg snart sluttet å tenke på ham som sjef. Når jeg ser tilbake på hva han naturlig gjorde som leder, så hadde det klare elementer av det som omtales som «transformerende lederskap». Dette ville naturligvis vært et totalt fremmed begrep for denne jordnære vestlandsbonden, men han var en ypperlig representant for denne type lederskap. Særlig var han en naturlig utøver av følgende:

1. Involvering og innflytelse over egen situasjon

Han var genuint opptatt av mine meninger om hvordan oppgaver og praktiske utfordringer burde løses, selv om han med sin erfaring sannsynligvis allerede satt på svaret. Denne involveringen bidro til å gjøre meg selvstendig og til at jeg raskt satte meg inn i oppgavene. Videre forklarte han meg de store linjene i oppgavene som skulle løses, men deretter gav han meg full frihet til å løse disse. Dette bidro til at jeg etter hvert følte et stort eierskap til gårdsdriften, og til at jeg la ned en arbeidsinnsats godt utover det som var forventet.

 2. Konstruktiv kritikk

Det hendte jeg gjorde feil, særlig de første gangene jeg utførte en oppgave eller brukte en maskin. Dette ble aldri tatt ut på meg på en negativ måte. Hans tilbakemeldinger, selv da jeg ødela en dyr og viktig maskin, ble gitt i en behersket og saklig tone. Målet med tilbakemeldingen var å få forståelse for hva som hadde skjedd, lære og forstå hvordan man skulle unngå at det skjedde igjen. Det at han tillot at jeg gjorde feil, men samtidig bidro til at jeg lærte av situasjonen og ga meg tillit, gjorde at jeg ønsket å stå på og yte maksimalt. Jeg ville vise at jeg hadde lært og at jeg skulle gjøre det bedre neste gang.

3. Personlig omtanke

Et annet særtrekk var hans personlige omtanke for sine ansatte. En dag hadde jeg jobbet spesielt hardt og gikk til lunsj – helt utslitt. Jeg presterte å sovne på sofaen, og etter tre timer våknet jeg i panikk, sikker på at jeg ville få sparken! Det viste seg at bonden hadde vært innom og sett at jeg sov. Da jeg slukøret møtte ham, sa han at jeg hadde jobbet så hardt at jeg fortjente å få hvile. Følgelig lot han meg sove videre. Unødvendig å si at jeg sto på ekstra resten av den dagen, og senere. Etter hvert så jeg mange eksempler på hans omtanke og raushet, noe som gjorde det naturlig for meg – og andre som jobbet for ham – å gå den ekstra milen for å komme i mål med arbeidsoppgavene.

Senere har jeg vært heldig å få jobbe med flere ledere med mange av de samme kvalitetene som denne bonden. Ledere som jeg etter hvert «ville ha gått i krigen for». Ledere som har klart å skape mening og engasjement i det daglige arbeidet, selv om det har dreid seg om enkle rutineoppgaver. Evnen til å skape engasjement og eierskap, og bidra til at ansatte opplever personlig vekst og utvikling, er uvurderlige egenskaper hos en leder. Ikke bare i de bratte bakkene på en fjordgård, men også i kontorene til de store, internasjonale selskapene.

 

2 thoughts on “Godt lederskap kan du møte der du minst venter det”

 1. Hei Morten,
  Takk for hyggelig tilbakemelding.
  Denne erfaringen fra tidlig i min yrkeskarriere har gjort meg meget bevisst på hvilken stor betydning en god leder kan ha på ansattes arbeidsinnsats, trivsel, lojalitet og eierskap til jobben.
  Således er jeg helt enig i din konklusjon om at god ledelse i stor grad handler om å skape resultater gjennom andre.

  Mvh Jan Otto Åsen

 2. Meget god tekst – liker spesielt sitatet «ville gått i krigen for» som er en setning som jeg liker å bruke selv men som sjeldnere og sjeldnere får slippe til siden mange av dagens ledere er mer opptatt av seg selv og sitt.

  God ledelse handler om å skape resultater gjennom andre ved å påvirke, motivere og tilrettelegge for at flinke folk kan få gjøre jobben sin.

  Mvh
  Morten Besshø // Karriereverkstedet