Har du en dårlig leder?

På en arbeidsplass er det vanlig at man snakker om hverandre, og lederen er kanskje den vi snakker mest om. Noen ganger er det ros, andre ganger kritikk, men hva er en dårlig leder? Og enda viktigere – hva gjør man hvis man har en virkelig dårlig leder?

Dårlig ledelse i din avdeling?

Det er sannelig ikke lett å være leder, eller for å være litt mer konkret – å ha personalansvar. Jeg liker å sammenligne det med å ha barn. For de av oss som er foreldre, så vet vi hvor krevende det kan være. Du skal sørge for at de føler seg trygge, de skal ha informasjon om forhold de trenger å vite noe om, de skal bli sett, de skal støttes, oppmuntres, motiveres, følges opp, ansvarliggjøres, settes grenser for etc. Noen som kjenner seg igjen?

Enten det gjelder egne barn eller ansatte, så kreves det at man har en dialog hvor forventninger formidles og tolkninger sjekkes ut. På alle disse områdene kan en leder mer eller mindre svikte, så sjansen er forholdsvis stor for at ledere vil gå på en smell eller flere. Kanskje det ikke er så viktig å finne ut av om en leder er god eller dårlig? Noen har sagt at «det du fokuserer på får du mer av!» Basert på dette bør vi kanskje heller fokusere på hva vi vil ha mer av, snarere enn å konkludere med at lederen gjør en slett jobb.

Men jeg HAR en dårlig leder …

Nå kan det selvfølgelig hende at man tilfeldigvis har en leder som virkelig ikke burde være det. Hva gjør man da? Vel, de fleste jeg har møtt på som har vært misfornøyd, har som regel snakket med de aller fleste om hva de mener om lederen – bortsett fra med den det gjelder. Så hvis vi skal lage en tommelfingerregel, så vil jeg først og fremst anbefale at man snakker med og ikke om.

Men ok – la oss lage en prioritert rekkefølge på «tjenestevei»:

1. Snakk med din leder

Her bør målet med samtalen være å få gitt en tilbakemelding på hva du trenger mer av og som du ikke får nok av. Selv om din leder er på et høyere nivå i bedriften, er det ikke sikkert at vedkommende håndterer kritikk spesielt saklig. Derfor bør ditt mål være å få formidlet det du trenger mer av, istedenfor å poengtere hvorfor lederen er så utrolig talentløs.

2. Snakk med sjefen til din leder

Hvis du føler at du ikke har nådd frem med ditt budskap og at ting ikke er blitt tilfredsstillende etter forrige samtale, så informerer du din leder om at du kommer til å snakke med vedkommendes sjef. Her er det viktig å være ryddig og spille med åpne kort, derfor informerer du din leder om hva du foretar deg. Vær åpen for at du også kan gjøre noen endringer (det er som regel alltid noe en kan gjøre).

3. Snakk med HR, eventuelt tillitsvalgt/verneombud

Hvis hverken din leder eller sjefen til din leder er til stor hjelp, så er siste instans HR, eventuelt tillitsvalgt/verneombud. Hvis disse instansene ikke kan hjelpe, så har du mest sannsynlig ingen god sak, eller så deler arbeidsplassen rett og slett ikke ditt synspunkt.

Uavhengig av utfallene underveis i prosessen ovenfor; man har aldri noen garanti for at forhold på arbeidsplassen blir bedre. Vi vet også at på et eller annet tidspunkt så er det ikke verdt å kjempe mot systemer som ikke viser vilje til endring. Jeg har tidligere snakket om viktigheten av å sette grenser, og noen ganger er det helsa vi setter på prøve når grensa ikke blir satt. Jeg har en kollega som liker å si: Du kan velge å få rett eller å få et godt liv. Noen ganger må du nesten bare ta et valg.

Lykke til!

Gjesteblogger:

Kjartan Thormodsæter, tidligere Senior Consultant leadership development | Badenoch + Clark