Har du en god sjef?

Å forstå hvordan man som leder virker på andre mennesker krever god selvinnsikt. Hvordan er det med deg? Har du en sjef som er bevisst sin lederstil? Vet egentlig sjefen din nok om hvordan du har det på jobb?

Vanskelig spørsmål, tenker du kanskje. Ja, litt avhengig av hva slags arbeidsforhold du har – om du er fast ansatt eller vikar – og hvor lenge du har vært i jobb der du er. Hva med oppfølging, blir du sett og hørt? Trives du, sånn stort sett? Det er et godt tegn. Hvis du derimot føler at du går i ett med veggen, så har sjefen din et stykke å gå.

Påvirkning fra flere hold

I omgivelsene våre finnes det krefter på flere nivåer – i markedet, i organisasjonen og i teamet rundt oss. Dette påvirker din leders atferd. Måten gruppen eller teamet er skrudd sammen på, bidrar til en helt egen holdning og «væremåte». I tillegg tilhører teamet du jobber i kanskje en større organisasjonen eller en kjede, som har sin egen historie, kultur og struktur. Alt dette har stor innflytelse på hva folk sier og gjør, noe som igjen påvirker hvordan din leder styrer.

Kommunikasjon, med andre ord

Har du, dine kolleger og sjefen «åpen linje»? Gir dere hverandre tilbakemeldinger fortløpende, trygg på at alt tas opp i beste mening? Da er det i så fall fine muligheter for trivsel og utvikling på din arbeidsplass. Høres jo enkelt ut, men å få dette til i praksis krever gode rutiner. En god sjef sørger for at dette fungerer. Spesielt viktig er det dersom du stadig stepper inn i nye miljøer. Å få raskt innblikk i hvordan man kommuniserer og hva som er greit og hva som ikke er det, gjør arbeidsdagen så mye enklere. Ta lunsjpauser, for eksempel. Det hender man blir «glemt», fordi alle har nok med sitt og først langt utpå dagen registrerer at du fortsatt venter på tur. Dette kan variere mye fra én arbeidsplass til en annen, selv om du stort sett jobber i én bransje. Er du usikker, så spør!
Hva med uforutsette ting, som kanskje ikke har noe med oppgavene dine å gjøre. Går det greit å få et par minutter hos din sjef på kort varsel? Ingen ønsker å bli avbrutt hele tiden, det er verken effektivt eller hensiktsmessig. Men det er godt å vite at muligheten er der hvis det kniper, enten det gjelder jobb eller utfordringer på det personlige plan. Utfordringer – uansett årsak – blir som regel langt enklere å håndtere når de løftes frem i lyset. For da sprekker trollet.

Her har du syv sjekkpunkter

  1. Du blir sett, hørt og føler at du tas på alvor.
  2. Det er lav terskel for å ta opp saker, både faglig og på det personlige plan.
  3. Dukker det opp problemer, er din leder den første som samler de involverte og finner en god løsning i samarbeid med deg og ev. dine kolleger.
  4. Din leder deler informasjon som gjør arbeidsdagen enklere. Du blir lyttet til – og har inntrykk av at dine innspill vurderes på en ordentlig måte.
  5. Din leder legger til rette for at du får utvikle deg, og møter gjerne utradisjonelle forslag med åpent sinn.
  6. Du har tillit hos sjefen, som er trygg på at du utfører dine oppgaver som avtalt.
  7. Det er lov å feile, så lenge man lærer av det og tar med seg erfaringen videre. En bommert kan ofte lede til noe nytt og spennende – ja, til og med bli gull verdt en vakker dag!

Kilder: Om lederskap, av Nils Tore Meland, Jan Otto åsen, Kjartan Thormodsæter og Ole Banggren.
gratispafyll.no