Har du en leder i magen?

Det å være leder er for mange et utenkelig scenario, mens det for andre føles helt naturlig. Skal du på intervju til en lederstilling må du forvente følgende spørsmål: ”Hva er en god leder for deg?”

For mange kandidater er dette første møtet med en jobb hvor man utfordres på hva en god leder er, og svarene kan være mange. De som ofte går igjen er:

  • Lederen må være rettferdig.
  • Lederen må se meg.
  • Lederen må være tydelig.
  • Lederen må gå foran som et godt eksempel.
  • Lederen må ta ansvar.

Rettferdig

For å oppnå troverdighet som leder må man opptre rettferdig, men rettferdig er ikke nødvendigvis det samme som å behandle alle likt. Vi er alle forskjellige med ulike behov, drømmer og mål. Fotballspilleren Erik Mykland sa det slik: Rettferdighet er å behandle alle ulikt! Hvis du som leder klarer å balansere dine medarbeidere ut fra deres behov, kombinert med bedriftens behov har du kommet langt.

Bli sett

Svært mange mennesker definerer seg selv ut fra sin jobb, og det å bli sett er fundamentert i menneskets natur. Maslows behovspyramide illustrerer det svært godt. De fleste av oss ønsker å bli sett og vurdert ut fra den innsats vi legger til grunn, men også ut fra hvilke verdier vi har. For en leder kan det være lett å prioritere dem som skriker høyest. Dette kan oppleves svært urettferdig, og det kan også skape unødige gnisninger. Et svært godt verktøy for å synliggjøre medarbeideren er medarbeidersamtaler! I tillegg vil det være svært klokt å utøve medmenneskelighet i hverdagen – noen hyggelige ord og et vennlig blikk kan ofte være nok til at en traurig dag blir produktiv.

Tydelig kommunikasjon

Det å være tydelig på hva man vil som leder er viktig. Ingen av dine medarbeidere er tankelesere, og ingen av dine medarbeidere vet hvilke krav din leder stiller til deg hvis du ikke kommuniserer dette ut. I en del bedrifter har man kanskje ikke sett forskjellen på det å være tydelig og det å være enerådende. Som leder vet du hvor vi skal – og du skal med din person, verdier, empati og handlekraft vise vei og gå sammen med oss!

Barn trenger rammer og struktur, det vet de fleste av oss, men vi glemmer ofte at vi voksne også trenger dette, men da i en litt annen form. En tydelig leder vil kunne være et «fyrtårn» som sammen med kolleger sikrer avkastning til eierne, sikrer arbeidsplasser og som etterlever de krav som lokale/sentrale myndigheter krever.

Gå foran som et godt eksempel

Det å dra lasset sammen har sterk symboleffekt. En leder som forlanger oppofrelse, disiplin og tilstedeværelse bør også være tilbøyelig til å utøve det samme. Nå betyr ikke det at du som leder skal gjøre jobben for medarbeiderne du har ansatt for å gjøre jobben, men du skal med aktiv kommunikasjon og eksemplets makt, vise at du er villig til å dra lasset sammen.

Ta ansvar

Ansvaret som følger en lederstilling kan være formidabelt, du skal lykkes med forretningene, du skal sikre fremtiden til dine ansatte og du skal tilfredsstille lokale/sentrale myndigheters krav.

Å være synlig som leder ved å ta ansvar er en god egenskap, og den sammenfaller med det å være tydelig og det å gå foran som et godt eksempel.

For noen år siden hadde jeg en kandidat fra Italia på intervju, og jeg spurte hva en god leder var for ham. Svaret han ga meg oppsummerer det meste av det jeg har nevnt – Napoleon Bonaparte! Hvorfor? Han pekte ut veien, han reiste sammen med soldatene, han kriget sammen med soldatene, han spiste og drakk sammen med soldatene og han sov der de sov. Han var en av dem – samtidig som han var leder.