Har jeg lov til å gå med hijab på jobb?

Posted on

Som et resultat av innvandring fra ikke-protestantiske land har religiøse hodeplagg blitt mer og mer vanlig å se i Norge. Hijab og turban er ikke lenger uvanlige syn i de største byene. Men er dette noe arbeidsgiver kan nekte deg å bruke?

Det korte svaret er «i utgangspunktet, nei ». Arbeidstilsynet skriver på sine nettsider at «Arbeidsgiveren kan bare i spesielle tilfeller nekte ansatte å bruke religiøse hodeplagg, men arbeidsgiveren har rett til å stille krav til utformingen av hodeplagget. […] Dersom arbeidsgiveren krever å fjerne eller tilpasse et religiøst hodeplagg må dette begrunnes. Begrunnelsen må være basert på et sakelig og objektivt behov, og være satt i forhold til hva slags stilling det gjelder. […] »

– Diskrimineringslovgivningen setter forbud mot enhver diskriminering på grunn av religion. En arbeidsgivers forbud mot religiøse hodeplagg, eller krav til uniformering som ekskludere slike plagg, vil derfor i utgangspunktet være diskriminerende. ”Diskriminering” kan likevel være lov, men krever en saklig begrunnelse.  Spørsmålet om forbud eller ikke balanserer mellom religionsfriheten nedfelt i menneskerettighetene på den ene siden og arbeidsgivers styringsrett på den andre, sier Kristin Tingberg Sandvik, juridisk direktør i Adecco. – I denne avveiningen står grunnleggende menneskerettigheter naturlig nok sterkest, det stilles derfor strenge krav til et forbud mot for eksempel hijab.

I praksis betyr dette at så lenge hodeplagget ikke er et praktisk hinder for deg i jobben, det ikke utgjør en sikkerhetsrisiko eller du har en stilling hvor det at du fremstår verdinøytral er særdeles viktig, skal det mye til for at du ikke skal kunne gå med for eksempel hijab på jobb. Imidlertid kan arbeidsgiver bestemme utformingen på plagget, for eksempel at hijaben er en del av uniformskolleksjonen, slik Kiwi og IKEA har gjort.

Øystein Holm-Haagensen

Navn: Øystein Holm-Haagensen
Tittel: Politisk rådgiver / kommunikasjonsrådgiver i ANSA

Bio: Jeg er tidligere kommunikasjonsrådgiver i Adecco. Nå jobber jeg som politisk rådgiver i ANSA – Foreningen for norske utenlandstudenter. Jeg er spesielt opptatt av språk og kommunikasjon, og at arbeidstakere skal verdsette internasjonal erfaring.

Kontakt: LinkedIn, Twitter

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *