Hodejegerens siste stikk

Dette har jeg som hodejeger opplevd litt for mange ganger. Kandidaten har gjort en god jobb gjennom hele intervjuet. Er godt forberedt og har presise og gode svar. Jeg som intervjuer er fornøyd med situasjonen og kandidaten. Avslutningsvis spør jeg kandidaten om hun har noen spørsmål til meg.

Mange vil kanskje tenke «Åh, så hyggelig. Hun virker så snill og sympatisk». Ikke la deg lure. Dette er ikke bare en hyggelig gest fra min side. Det er en test på om kandidaten har hatt sitt fokus på å «naile» jobben ved å ha riktige, prefabrikerte svar på alle spørsmål, eller om hun også klarer å se seg selv i et litt større perspektiv. Er hun interessert i å vite litt om hvilke forventninger ny arbeidsgiver faktisk kan ha til henne, utover det som står i stillingsutlysningen?

Med andre ord, vær nysgjerrig og still gode spørsmål!