Hold CV-en ren

Aftenposten kom for en stund siden ut med et bilag om jobb og utdanning – og et helt oppslag var viet tips for å sette opp en god CV. Men hvor kreativ skal man være?

På det punktet er ikke ekspertene helt samkjørt …

Å skille seg ut uten å bli luket vekk

Et godt og presist språk er grunnleggende for å nå opp blant søkerne, men vel så viktig er selve utformingen. Hvor personlig skal man være? Det viktigste er at CV-en skal gi mottaker oversikt ved første blikk, der omvendt kronologisk rekkefølge på erfaring og utdanning fungerer best (begynn med det siste du har gjort). Kommer du rett fra studier er det naturlig at du begynner med sist avsluttet grad. Logisk oppbygging trekker opp.

Få frem resultater du har oppnådd, det kan skille deg positivt ut fra konkurrentene. Men ikke la deg friste til å ta all ære fra et teamarbeid du refererer til, det kan virke mistenkelig. Så er det «innpakningen»:

Blikkfang som roter det til

Festlig layout og border i favorittfarger er ikke hensiktsmessig. Det er fint å være personlig, men kjør en stram stil. Jeg har mottatt CV-er som minner mest om invitasjoner til sosiale treff. Selv om du søker en kreativ stilling er ikke CV riktig kanal for å vise hva du kan på dette området. Det kan virke mot sin hensikt, og du risikerer å havne i feil bunke. For å vise din fagkompetanse uansett retning, vis heller til en nettside/blogg i din CV.

Noen anbefaler å sette inn et bilde, mens andre fraråder dette. Bruk sunn fornuft, hvis du mener et bilde kan trekke opp i utvelgelsen av den stillingen du søker på, så bruk et godt portrett med nøytral bakgrunn. Er du i tvil, så la det være.

Orden i sysakene

Ryddige marger og lettleste fonter (skrifttyper) bidrar til å skaffe overblikk. Og for all del, begrens deg til maks to fonter; en til løpende tekst og evt. en annen til titler. Er du usikker så velg kun en, da kan du kjøre avsnitt i 10 punkt normal og velge fet i samme størrelse til titler. En annen variant er å beholde normal også i titlene men gå opp i størrelse til 12 pt. Velg fonter som er lett å lese, Arial og Times New Roman blir aldri feil. Unngå kursiv, det er slitsomt i lengden. Store bokstaver i hele ord og setninger gir inntrykk av at du roper. Øyet oppfatter dessuten store og små bokstaver raskere.

En god CV bør kunne presenteres på 1 side, med mindre du har lang arbeidserfaring fra ulike steder eller en imponerende samling av grader fra høyskole/universitet. Enkelte fag krever dog mer plass, for eksempel informasjon om teknisk kompetanse. Mine kolleger som rekrutterer til IT-bransjen påpeker at det er viktig å presentere en CV som har med all relevant informasjon. Sier den for lite risikerer du å ikke nå opp blant konkurrentene. Vær også oppmerksom på at fonter bygger ulikt, så prøv deg fram hvis du får plassmangel. Begrens deg i alle fall til maksimalt 2 sider.

Verv er viktig å få med, det viser engasjement og innsatsvilje. Dropp heller å ta med den ekstrajobben som kanskje ikke er så relevant.

Det er viktig å skreddersy CV-en til stillingen du søker.

 

2 thoughts on “Hold CV-en ren”

 1. Hei,
  Det er helt riktig som du skriver at det vanligste er at intervjueren sjekker referanser etter intervjuene. Det er derfor helt ok at du skriver at referanser oppgis på forespørsel. Dette vil ikke oppfattes som frekt eller avvisende. På denne måten viser du at du er bevisst og at du kjenner rutinene i en rekrutteringsprosess.
  Hilsen fra
  Helene

 2. Takk for mange gode råd!

  En ting du ikke tar opp er referanser. Jeg har hørt at de som rekrutterer ikke skal sjekke referanser før et eventuelt intervju, og at det derfor verken er nødvendig eller lurt å ha dette med. Samtidig er jeg redd for å virke frekk eller som om jeg har noe å skjule hvis jeg utelater referanser eller skriver at disse oppgis på forespørsel. Hva er din erfaring og hva anbefaler du her?

  Anette