Hva er egentlig en relevant jobb?

En gang hadde jeg en nyutdannet jusstudent til en generell samtale på kontoret. Han hadde nettopp tatt en mastergrad i jus og lette etter en relevant jobb i et vanskelig marked. Mens han søkte etter den, jobbet han som sjåfør.

På denne tiden intervjuet jeg mange nyutdannede jusstudenter, og de fleste satt hjemme mens de ventet på drømmejobben. Denne kandidaten skilte seg derfor ut i mengden. Men han hadde ikke skrevet om sjåførjobben på CV-en! Han var blitt rådet til å ta det vekk fordi det ikke var relevant. For meg imidlertid, ga denne opplysningen mye verdifull informasjon om hva slags kandidat jeg hadde foran meg.

Se muligheter!

Vi er i en periode hvor mange unge er på jakt etter sommerjobb. Mitt råd er at du forsøker å finne en jobb du tror du kan trives med, men samtidig ikke er så kresen at du ender opp uten jobb. Alle jobber har noen oppgaver som er morsommere enn andre. Tenk langsiktig! Kan sommerjobben kanskje bli til en deltidsjobb til høsten? Eller om du gjør en god jobb i år, så får du kanskje tilbud om jobb igjen neste år? Ofte er det slik at vi ved å ta initiativ kan få nye og mer utfordrende oppgaver etter hvert. Viser du at du ikke er redd for å ta i et tak, kan nye muligheter åpne seg.

Hva er relevant?

Mange er veldig opptatt av å skaffe seg en relevant jobb i studietiden eller umiddelbart etter studiene, men det kan være lurt å ikke tenke for snevert. Ulike erfaringer kan tvert imot gi lærdom du får bruk for i jobber senere i livet. Sitter du i kassen på et stort varehus vil du blant annet måtte lære deg å takle alle slags kunder, høyt tempo og finne raske løsninger på mange ulike problemstillinger. Det er ferdigheter de fleste arbeidsgivere er på jakt etter. Det å fokusere positivt på den jobben du har og stedet du er nå, kan være avgjørende for veien videre.

Fra jeg var 15 til 18 år jobbet jeg hver lørdag i en tobakkskiosk. Innehaveren var svært eksentrisk, og noen ganger gikk det langt utover mine komfortgrenser. For eksempel når hun satte Sputnik på full guffe så det ljomet i veggene. Men når det kom til kundebehandling og service hadde hun klare oppfatninger om hvordan hun ville ha det. Jeg skulle blant annet huske hva alle våre stamkunder foretrakk å kjøpe, enten det var tobakk eller sjokolade. Dernest skulle varene ligge klare på disken før kunden nådde frem til den! Det meste av det jeg kan om god kundeservice lærte jeg av denne lørdagsjobben, på tross av min særegne sjef.

Gjør en god jobb der du er nå!

Det er den jobben du til enhver tid har som etter hvert vil kunne føre deg nærmere drømmejobben. Og selv om det å gå med avisen eller være fruktansvarlig på matbutikken ikke er det arbeidet du ønsker å ha til du blir pensjonist, så er det lurt å tenke på at du en dag skal bruke en referanse fra nettopp dette arbeidsstedet. Uavhengig av hvor lite viktig du tenker at jobben er. Din fremtidige arbeidsgiver vil ha svar på om du er en arbeidstaker som gjør en skikkelig jobb, kommer presis og er med på å skape et godt arbeidsmiljø. Det viktigste er rett og slett at du den dagen du er ferdig med utdannelsen allerede har erfaring fra arbeidslivet. At du vet noe om det å stå opp om morgenen og med stolthet utføre et arbeid, og nå mål på vegne av en arbeidsgiver. Det er dét som er relevant!

Hvordan gikk det med kandidaten min? Da det en morgen, ikke så lenge etter mitt første møte med ham, kom det inn en hastebestilling på en jurist, visste jeg akkurat hvem jeg skulle ringe til. Han kastet seg rundt og fikk jobben. Siden fikk han tilbud om fast stilling, og han er ansatt i selskapet fremdeles.

Gjesteblogger:

Hanne Lyseth, tidligere avdelingsleder Adecco Finans & Juridisk, Bergen

LinkedIn
Twitter