Hva slags velferdspermisjoner har du rett på?

Ferien er over eller nærmer seg slutten for de fleste, og det er tilbake til hverdagen. For mange familier er det en ny hverdag med barnehagebarn og skolebarn, en spennende tid for barn og voksne, og en endring som krever tilvenning. Det er vanlig å ha tre dager tilvenning ved oppstart i barnehage. Noe kortere ved start på SFO. Første skoledag er en merkedag foreldre gjerne vil delta på. Så hva med retten til fri og lønn i forbindelse med slike dager?

Arbeidsmiljøloven har regler om rett til fri i forskjellige situasjoner, men sier ingenting om rett til fri ved tilvenning i barnehage, SFO, eller til å følge barn første skoledag.

Mange tariffavtaler har regler om rett til fri ved slike anledninger, som gjerne kalles velferdspermisjoner. Det varierer hvor mange dager fri med lønn tariffavtalene gir rett til. Det samme gjelder for velferdspermisjoner som følger av interne regler på den enkelte arbeidsplass. Det er opp til arbeidsgiver å utarbeide regler om hvilke situasjoner som gir rett til fri, og om det er med eller uten lønn. Finnes det ingen tariffavtale eller regler om velferdspermisjoner på arbeidsplassen, må det avklares med arbeidsgiver om man kan få fri, hvor mange dager, og i hvilken form. Det kan være å bruke feriedag, permisjon med eller uten lønn, eller avspasering.

Eksempler på andre typiske velferdspermisjoner som ikke er lovregulert: Besøk hos lege, tannlege og fysioterapeut, flyttedag, begravelse, inngåelse av bryllup/partnerskap, blodgivning og akutt sykdom i hjemmet.

Ta en prat med din leder om du er usikker på hvilke velferdspermisjonsordninger som gjelder på din arbeidsplass. Lykke til med tilvenningen til en ny hverdag!

Gjesteblogger: Mona Berget Heimerback

Gjesteblogger: Mona Berget Heimerback

Tittel: Fagansvarlig lønns- og arbeidsvilkår, Adecco.
Bio: Jeg startet i Adecco i 2004, og jobbet de første årene innen bygg og industri, i avdeling for internasjonal rekruttering. Siden 2011 har jeg jobbet i avdeling LAV (lønns- og arbeidsvilkår) som har et særskilt ansvar for lønns- og arbeidsvilkår for våre medarbeidere. LAV er et kompetanse- og supportsenter som skal sikre at vi ivaretar vårt arbeidsgiveransvar overfor våre medarbeidere på best mulig måte og i henhold til de til enhver tid gjeldende regler.