Hvordan følge opp din jobbsøknad

Du ønsker selvsagt å være den ene som får jobben når du søker en stilling. Hvordan kan du følge opp din jobbsøknad og sørge for at nettopp du får jobben?

Her ser du hvor mange som gjennomsnittlig deltar i en jobbsøkeprosess frem til man finner den ene, riktige personen (Talent Function Group LLC).:

Av de som får tilbud om jobben vil ca. 80 prosent akseptere dette.

Konkurransen er hard. Hvordan kan du ta kontroll og få vite status på søknader du har sendt inn?

Slik følger du opp

1. Sørg for at du har kontroll på alle søknader du har sendt inn. Lagre jobbannonser og kontaktpersoner for de ulike stillingene, da har du alt lett tilgjengelig hvis du må følge opp prosessen eller blir innkalt til intervju.

2. Det kan ta tid å behandle alle søknader til en stilling. Du bør som et minimum få en elektronisk tilbakemelding på at din søknad er mottatt. Hvis du ikke har fått en e-post eller telefon på at søknaden er mottatt (i rimelig tid etter fristens utløp), kan du ringe kontaktpersonen for stillingen for å sjekke ut hvorfor du ikke har hørt noe.

3. Ikke ring bare for å ringe, det du spør om må være relevant (og ikke stå nevnt i annonsen). Forbered deg godt til samtalen, for den kan være avgjørende. Dersom alle ringer uten mål eller mening vil prosessen tar lengre tid enn nødvendig, og man kan bli oppfattet som masete.

4. Alle som er aktuelle for intervju til en stilling bør forvente å høre fra arbeidsgiver i løpet av en ukes tid etter søknadsfristen.

5. Hvis du ikke hører noe innen rimelig tid etter søknadsfristen kan du gjerne ringe for å sjekke status. Kanskje er prosessen blitt forsinket av ulike årsaker, eller kanskje du burde ha fått et avslag?

Hva gjør du om du får avslag på en stilling?

1. Aksepter det og ikke gjør noe mer ut av det.

2. Hvis du har gjennomført intervju eller tester, kan du likevel be om tilbakemelding på hvorfor du ikke var aktuell, og gjerne spørre om hva du evt. bør tenke på neste gang.

3.  Informer om at du er interessert i tilsvarende stillinger hvis det dukker opp noe som passer din profil. Du vet aldri hvilke dører som kan åpne seg dersom du gjør et godt inntrykk.

Mitt viktigste tips er – ikke sitt og vent, vær aktiv og følg med selv.

Lykke til!