Hvordan lykkes i jobben?

Posted on

Jeg ble nylig utfordret av mine kolleger – om jeg kunne blogge litt om hvordan man skal lykkes som søring i nord? Kulturforskjeller mellom by og bygd, tenker du kanskje – eller skulle dette dreie seg om nordlendingens hang til direkte tale, metroseksualitet kontra tradisjonelle roller, teori versus praksis? Jeg tror forskjellen mellom nord og sør er av like stor (eller liten) interesse som forskjellen mellom Løkka og Majorstuen – folk er forskjellige før som nå.

Jeg ble i stedet dvelende ved «hvordan lykkes», for her mener jeg det kan ligge mye interessant uansett geografisk tilhørighet.

Hva er suksess?

Eller sagt på en annen måte, hva er suksess for deg og hvordan kan den måles?

Som forutsetning kan vi si at du er student og står foran semesterets eksamener. Du har lagt lista høyt fordi du har høye ambisjoner og vet hva som kreves. Derfor bruker du all din tid på lesesalen. Eller du er mellomleder i en bedrift med en håndfull ansatte, du leverer i henhold til budsjett og har en grei bunnlinje.  Det første eksempelet er målbart med karakteren du fikk i faget. Det siste eksempelet er målbart med økonomiske parametre, og med stor sannsynlighet er dine eiere (eller styret) fornøyd med den innsatsen du og dine har gjort. Men er det å lykkes? Er det suksess?

For mange vil svaret være entydig ja, mens det for andre ikke er nok å levere i henhold til budsjett. Det er i dette terrenget vi skal bevege oss når vi skal diskutere det å lykkes.

Suksess versus fiasko

«Ja, tænke det; ønske det; ville det med, – men gøre det! Nej; det skønner jeg ikke!»

Dette sitatet er hentet fra Ibsen og illustrer godt forskjellen mellom de som lykkes og de som ikke gjør det. Lite eller ingenting kommer av seg selv, så begrepet flaks eller uflaks utgår når man skal diskutere det å lykkes. Timing derimot kan være essensielt.

Hovedbudskapet mitt er i så måte enkelt:  «Skal du ha noe du ikke har, så må du gjøre noe du ikke gjør!

Ole Gunnar Solskjær er ett av mange eksempler på nettopp det. Han var i sine unge år ikke noe nevneverdig talent, men han hadde en stayerevne utenom det vanlige – han ville! Så når de andre dro hjem fra trening ble han igjen og trente mer – han gjorde noe som de andre ikke gjorde!

Fasettene er mange i slike spørsmål, og du må selvsagt ta en runde med deg selv før du velger dine «farger». Bare du vet hva som er suksess for deg.

 


Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *