Hvordan ser en god leder ut?

Hvis du hadde fått dette spørsmålet for femti år siden, ville kanskje bildet av en god leder vært en godt voksen mann med grått hår og stor pondus – hvor den store pondusen var helt bokstavelig … Slik er det ikke nødvendigvis i dag.

Vår kulturelle oppfatning av hvordan en leder skal være endrer seg. Forfatter, rådgiver og tidligere hodejeger Elin Ørjasæter uttalte nylig at det er androgyne mennesker, altså de som viser både kvinnelige og mannlige egenskaper, vi mener egner seg best som ledere. Men vær varsom: Hvis du tror du kan vurdere en leder utelukkende på bakgrunn av utseendet, kan det tenkes du begår en tabbe.

Hvorfor lykkes androgyne ledere?

Grunnen til at vi eventuelt lykkes bedre som ledere hvis vi ser androgyne ut, er fordi andre dømmer oss og forholder seg til oss på bakgrunn av en kulturell samlet forestilling om hvordan en god leder ser ut. Akkurat som vi for femti år siden mente en god leder var en gråhåret, eldre mann, vil kanskje mange i dag si at lederne skal være noe yngre, litt penere enn folk flest og aller helst veltrent, og at både kvinnelige og mannlige egenskaper er viktig. Fremdeles er nok også ”høy og mørk”-faktoren gjeldende.

Vi begår et feilgrep hvis vi tror at utseendet er et speilbilde av et menneskets indre. Hvis vi ser en kvinne framstå som typisk feminin, vil vi som en konsekvens også kunne anta at vedkommende innehar kun de feminine egenskapene, og mangler de andre som vi vil ha i en leder. Dermed kan vi komme til den slutning at vedkommende ikke vil være en god leder.

Man skifter jo stil

Vi vet at mennesker skifter utseende i løpet av livet. Det kan være som resultat av endringer i motebildet, kulturell identitet eller praktiske situasjoner i livet. Vi må være veldig forsiktig med å tro at utseendet nødvendigvis sier noe om de indre kvalitetene til de menneskene vi skal forholde oss til i arbeidslivet. En person endrer jo ikke indre egenskaper og kvaliteter – eller blir en bedre leder ved å gå til frisøren og klippe seg kort!

Et annet poeng er at selve forestillingen om hvordan en god leder skal være, endrer seg i takt med utviklingen i arbeidslivet. En god leder i dag er ikke en som roper kommandoer utover et bedriftslokale. Det er en som er handlekraftig i tillegg til å være delegerende, omsorgsfull, bygger lagånd og flink til å trekke på andre menneskers kunnskaper og erfaringer.

Oppsummert

Hvis vi tror vi kan vurdere en persons egenskaper på bakgrunn av utseende er det ikke bare feil. Det er faktisk også diskriminerende. Slike slutninger handler om våre individuelle og kollektive kulturelle forestillinger om hva som er gode lederegenskaper, og ikke hvilken person som viser seg å være den beste sjefen.