I hodet på en hodejeger

Ikke alle som starter i en ledende jobb har søkt stillingen. Ofte har hodejegere vært involvert for å sikre at dyktige personer som kanskje ikke er på jobbjakt blir aktuelle. Men hvordan jobber egentlig en hodejeger?

Jobben min er å spore opp de kloke hodene. Det jeg ofte gjør, i samarbeid med rådgiverne, er å utfordre kundene våre med tanke på hva slags type kandidat de har behov for, og ikke minst det å tørre å tenke utenfor boksen.

Nettverk, nettverk, nettverk

Det viktigske verktøyet mitt i jakten på den rette personen er et velutviklet nettverk. Brukt på en profesjonell og systematisk måte er LinkedIn og lignende kanaler også veldig nyttig. Jeg har egne, profesjonelle rekrutteringstilganger til blant annet LinkedIn, og er også aktiv på Google+, Twitter og andre relevante og spesialiserte sosiale medier. Jeg går systematisk til verks for å kartlegge bransjer, miljøer og konkurrenter for å få en oversikt over personer som kan være aktuelle nå eller en gang i fremtiden. Dette er en tidkrevende og detaljert prosess som sikrer at jeg i stor grad ikke overser dyktige kandidater.

Kilder

Jeg bruker aktivt kilder i nettverket mitt for å finne de rette personene. Ofte er ikke personen jeg leter etter på radaren min, og da må jeg et ledd ut i nettverket mitt. Jeg har mange kilder jeg bruker tid på å vedlikeholde. Dette er personer med god oversikt i sin bransje, og som ofte har gode tips til potensielle kandidater.

Samarbeid mellom hodejeger og rådgiver

Når jeg leter etter kandidater til en kunde, er det ofte i prosesser der stillingen også er annonsert. Jeg har ansvaret for research og rådgiveren står for resten av rekrutteringsprosessen. Da er det jeg som finner kandidatene som ikke søker, de som ikke er på aktiv jobbjakt. Så setter rådgiveren og jeg oss sammen og lager en longlist for kunden. For meg som hodejeger er det viktig at flest mulig av «mine» navn er på denne listen, det er her jeg viser at jeg har gjort jobben. Sammen med kunden lager vi så en shortlist med aktuelle kandidater, og jeg går videre med å kontakte aktuelle search-kandidater.

Konfidensialitet er svært viktig i alle ledd

En av de mer sensitive aspektene med jobben min er å kontakte kandidater som allerede er i en jobb. Her er konfidensialitet og diskresjon avgjørende for hvordan vi som selskap oppleves av kandidaten, profesjonelt og seriøst. Samtidig er folk ofte veldig lydhøre når de først hører hvilket ærend jeg er ute i. Jeg presenterer meg, forteller raskt hvorfor jeg ringer og spør om de har to minutter uten tilhørere. Mange jobber i dag i åpne landskap og ikke alle samtaler egner seg der. Etter en kort prat sender jeg dem ofte en privat epost med litt mer utfyllende informasjon om stillingen. Er de fortsatt interessert tar vi en kaffe for en mer dyptgående samtale. Mange blir smigret av å bli kontaktet, så det er viktig for meg å presisere at jeg ikke tilbyr dem en jobb, men en mulighet til å være med i en prosess. Dette er en viktig forskjell som jeg alltid er veldig klar på – forventningsavklaring!

Rett person, men er det rett stilling?

Noen ganger finner jeg en person jeg tror passer, men etter å ha diskutert saken litt frem og tilbake med kandidaten kan vi komme frem til at det ikke er den rette stillingen akkurat nå. Jeg vil da ha vedkommende i bakhodet neste gang en lignende mulighet dukker opp.

Å vite hvordan vi hodejegere opererer kan være nyttig dersom du ønsker å skifte jobb. Lykke til med dine karrierevalg.

Gjesteblogger:

Lars Hovdenak, tidligere Research Manager | Adecco Search & Select

Kontakt:  LinkedIn, Twitter