Jobbintervju: Spørsmålene det er ulovlig å stille

– Hvordan ser du for deg de neste fem årene? Familie? Barn?

Enkelte spørsmål er absolutt no-go på intervju, og familieplanlegging er et av dem. At arbeidsgiver ønsker og godt kunne tenke seg å vite om du har tenkt å være borte noen måneder, eller kanskje et helt år i foreldrepermisjon i nærmeste fremtid har ingenting å si. Her er lovgiver klar! Det er ikke lov å spørre om familieplanlegging.

Til tross for dette vil mange kunne oppleve at akkurat sånne spørsmål, formulert på en mer eller mindre elegant og indirekte måte, sniker seg inn under intervjuet. Hvordan forholder du deg da? Du kan selvsagt være helt prinsipiell og gi tydelig beskjed om at dette har du som arbeidsgiver ikke lov til å spørre om, og at du ikke har tenkt å svare. Faren er da selvsagt at du risikerer å bli flyttet fra søknadsbunken til papirdunken uten øvrige dikkedarer. På den andre siden – vil du jobbe hos en arbeidsgiver som tar lovforpliktelser såpass lite seriøst?

Men hvordan skal du reagere? Det kommer litt an på hvordan du er skrudd sammen som person. Hvis du er opptatt av at ting skal være riktig, og at det i seg selv kan gi et signal om hvordan du er som person, så mener jeg det er fornuftig å si ifra. Eller hvorfor ikke returnere spørsmålet? Si at du har lest at dette er et tema det ikke er lov å spørre om, og på hvilket grunnlag de gjør det likevel. Da har man på en måte beholdt kontrollen. Du har gitt uttrykk for at du ikke er et petimeter, men samtidig vist at du ikke lar deg overkjøre.

En annen taktikk er å komme spørsmålet i forkjøpet. Mange kvinner er bevisst på at det ikke er lov å spørre om for eksempel familieplanlegging. De som likevel er veldig trygg på at det, av flere årsaker, ikke vil skje noen vesentlige endringer i familieforholdene, kan uoppfordret ta opp temaet på egen hånd. Noen vil selv snakke om alt fordi det skal gi dem et fortrinn, så lenge de oppfatter temaet som uskyldig. Så lenge det er søkeren selv som tar opp temaet er arbeidsgiver selvsagt ikke forpliktet til å holde seg for ørene.

For en del stillinger kan arbeidsgiver likevel spørre om eller innhente informasjon som ellers er «forbudt» dersom det er særlig relevant for stillingen og virksomheten. Menigheter kan for eksempel ha som krav at alle som jobber med noen form for trosopplæring, selv må tilhøre samme religion som menigheten.

Dette kan arbeidsgiver normalt ikke spørre om:

  • familieplanlegging
  • seksuell orientering
  • (mis)bruk av narkotika og alkohol
  • sykehusopphold/lengre sykefravær
  • fysiske handikap
  • fagforeningsmedlemskap
  • alder

Dette innlegget er basert på et intervju jeg gav til Kapital i november 2012.

2 thoughts on “Jobbintervju: Spørsmålene det er ulovlig å stille”

  1. Hva med graviditet? Bør man nevne at man er gravid når man er på intervju? Eller er det en dum ting å gjøre?