Kontrollert motivasjon?

– Tror jeg er vårslapp, Pernille strekker seg dovent og sukker tungt.
– Kjipt at vi bare er kommet til september, da. Den kvikke kommentaren følges av latter rundt bordet.
– Helt alvorlig, jeg mener det, sier Pernille. – Hvor ble det av energien etter sommerferien? Motivasjonen? Har noen sett min?

Vårslapphet er et uttrykk fra eldre tider da mangel på vitaminer og sollys gjennom en lang vinter slet på kroppen. Pernille burde derfor ha nok å gå på etter en fin sommer.

Så hvorfor sliter hun med motivasjonen? Pernille faller i tanker. Kommer plutselig på dagen da hun fikk spørsmål fra sin leder om hvor hun hadde vært. Det sto nemlig ingen ting om møte i kalenderen. Pernille ble litt overrasket, men antok at sjefen hadde en litt dårlig dag. Når hun nå kjente etter – ble hun virkelig overvåket? Hadde hun ikke tillit lenger?

Motivasjon på ulike måter

Et kjapt søk på nettet gir mange treff. Blikket mitt fanges av en interessant tittel: Slik er motivasjonen vår skrudd sammen.
En av verdens fremste motivasjonsforskere, psykologiprofessor Edward L. Deci, uttaler seg om selvbestemmelsesteorien, en teori han er kommet frem til sammen med kollega Richard Ryan.

Det finnes ulike former for motivasjon, og Deci fastslår at det viktigste skillet går mellom autonom (selvstyrende) motivasjon og kontrollert motivasjon. Autonom motivasjon er basert på selvbestemmelse, valgfrihet og lyst til å utføre en oppgave. Kontrollert motivasjon springer ut av forpliktelser, press og en følelse av å bli kontrollert.

Den selvbestemte motivasjonen gir best resultater, logisk nok.  Vi blir mer utholdende, fleksible og kreative, vi er interessert i oppgaven og liker det vi gjør. Vi trives bedre, rett og slett. Kontrollert motivasjon er motsatsen. Her motiveres vi av forpliktelser, press og kontroll. Rutinemessige oppgaver kan løses bedre på den måten, men ellers er det ikke mye positivt å hente. Vi mistrives, får dårligere relasjoner til dem vi omgir oss med og tar ofte korteste vei til målet. Ikke særlig heldig når oppgaver krever at man går i dybden.

Vi har behov for å føle oss kompetent, ta egne valg og vi liker å høre til en gruppe. Derfor er gode relasjoner så viktig. Motivasjon kan komme innenfra eller utenfra. Indre motivasjon: Vi gjør noe fordi det er morsomt og interessant. Ekstern: Vi gjør noe for å oppnå noe annet, som å få en belønning eller unngå straff.

Et artig forsøk

I et forsøk på syttitallet, fikk Edward Deci noen studenter til å løse en interessant pusleoppgave. Én gruppe fikk ingen betaling. En annen fikk betalt, og dermed en ekstern motivasjonsfaktor. Funnene viste at de studentene som fikk betalt, ble mer interessert i pengene enn i selve oppgaven. Belønning reduserte den indre motivasjonen. Senere studier har vist at eksterne faktorer som trusler om straff, tidsfrister, evaluering og konkurranse har negativ effekt på motivasjonen. Poenget er at følelsen av selvbestemmelse reduseres. I dag trenger vi i høyeste grad utholdende, fleksible og kreative medarbeidere. Arbeidsmarkedet er tøft, og blir folk stresset har de en lei tendens til å ville kontrollere.

I følge Deci er det ikke en leders jobb å motivere de ansatte, men å skape et arbeidsmiljø som gjør at ansatte kan motivere seg selv.
Noe å tenke på for dagens ledere, men de ansatte har også et ansvar.

  1. En åpen dialog er en god start, folk motiveres av ulike ting.
  2. Avklar rollefordeling og hvem som har ansvar for hva (her slurves det ofte).
  3. Hold dere til planen (mer slurv).
  4. Hvis mulig, ikke fokuser på når på døgnet oppgaven blir løst, men at den blir løst i tide.
  5. Vær rause med hverandre, vis tillit og gi kritikk som kan brukes.

Ha en fin og motiverende dag!

 

1 thought on “Kontrollert motivasjon?”