Lønnsforhandling: Slik får du riktig lønn

Du er på vei til å lande drømmejobben. Men hvordan sikre at du får riktig lønn? Hvilken lønn du får avhenger mye av din innsats i lønnsforhandling – hvilke argumenter du kommer med og hvordan du går frem. Her får du en oversikt over kjøreregler du bør følge for å få som fortjent.

Bestem deg på forhånd, hva bør du ha i lønn? Finn gode argumenter og forbered deg. Har du tilgang på lønnsstatistikker eller lønnsnivå i bransjen, kan du godt vise til dette.

Hold kortene til brystet i starten av rekrutteringsprosessen – vent med lønnsforhandling til siste runde. Sørg for at du er i sentrum under de første intervjuene, få frem hva du kan bidra med.

Dersom du blir spurt innledningsvis om lønnsforventninger, bør du unngå å svare konkret. Spør heller om rammene for stillingen, slik at det er du som beslutter hvorvidt du skal være med videre i prosessen eller ikke. Gå ikke ut med en forventning som diskvalifiserer deg – vær edruelig!

Når du får et konkret tilbud, ikke aksepter det over bordet med mindre du er godt fornøyd. Som regel er det alltid lurt å be om tid til å tenke over det. Synes du det er lavt i forhold til hva du forventet, så si gjerne det, og at du må få tenke på det. Vanlig betenkningstid er 1-2 dager. Trekk gjerne frem det du har lært under intervjuene, stillingens ansvar og hva du kan bidra med. Sjekk også ut hvordan overtid blir kompensert, eventuell bonus og hvilke goder bedriften tilbyr i tillegg til lønn.

Søker du ny jobb er det vanlig å gå ut ifra den lønnen du har i din nåværende jobb, ikke  aksepter lavere lønn enn det. Svært mange faller for fristelsen og legger på ekstra lønn når de blir spurt. Ikke gå i den fella.

Dine lønnskrav imøtekommes ikke, men du vil likevel ha jobben. Da må du finne omveier. Diskuter muligheten for andre former for kompensasjon. Dette kan være ekstra ferieuke, pensjonsordninger, støtte til trening med mer.

NB! Innen offentlig virksomhet og en del yrker i det private er man bundet til regulativer og lønnstrinn. Her har man ikke samme rom for lønnsforhandlinger som andre steder. Fordelen med disse jobbene er at du på forhånd vet hvilket nivå stillingen avlønnes på.