Min kollega er nedbemannet – hva da med meg?

AS Norge går tøffe tider i møte, og for de aller fleste av oss er dette noe nytt og ukjent. Mange opplever at kolleger (og venner) blir nedbemannet, og dette gjør noe med oss alle. Selvfølgelig er vi alle enig i at det er verst for den som må gå, men nå vil jeg fokusere på dem som blir igjen. De «heldige» – de som burde være fornøyd.

Hva med deg som ikke ble nedbemannet?

«Hva med meg», tenker du kanskje. «Er jeg også i faresonen? Betyr dette at jeg får flere arbeidsoppgaver i fremtiden, eller at jeg får endret stillingsbeskrivelsen?»
Generelt sett vet mange ledere lite om at «overleverne» også kan få sterke følelsesmessige reaksjoner, og at prosessen kan være nesten like vanskelig for dem.
I en slik situasjon vil mange kjenne på frykt og usikkerhet, sorg over å miste gode kolleger, og kanskje også få svekket tillit til ledelsen. Så hva kan det være lurt å tenke på i en slik situasjon?

Sørg for at du får nok informasjon

Er du en «overlever», så sørg for at du får nok informasjon. Det kan være vanskelig å forholde seg til at du ikke alltid får den informasjonen du trenger, og ofte er det jo sånn at toppledelsen ligger langt foran de ansatte i den mentale prosessen under en nedbemanning.
Hvis du er en verdifull medarbeider, er det viktig for organisasjonen at du ikke søker deg bort, og ønsker du å bli er det viktig at du kommuniserer at du trenger informasjon og ærlighet for å kunne forholde deg til den nye virkeligheten. Spør gjerne lederen din om fremtidsutsiktene, og hvordan disse vil påvirke din rolle. Sannsynligvis blir du beroliget hvis du får klare og tydelige svar, da vet du hva du har å forholde deg til. Usikkerhet derimot, kan føre til irrasjonelle tanker og spekulasjoner om fremtiden.

Det er vanlig å kjenne på skyldfølelsen

Hvis du kjenner skyldfølelse som «overlever» er dette naturlig, og baserer seg på likhets- eller rettferdighetsteori. De som går klar av en nedbemanning får ofte skyldfølelse, hvis de opplever at andre som var like gode, ble sagt opp.

Du har rett til å bli ivaretatt

Husk at du har rett til å stille forventinger til din arbeidsgiver om å bli ivaretatt, også i forbindelse med omstilling og omorganisering.

Du er med å skape fremtiden

Ikke glem at du nå skal være med å skape den nye framtiden for bedriften. Dette kan være en veldig spennende reise å delta på.

Ting tar tid

Innse at det tar tid å omstille seg til det nye. Hverdagen din blir kanskje annerledes enn den var, og det tar tid å bli vant til en ny hverdag.

Hold kontakten

Hold kontakten med kolleger som må gå. Kanskje både du og de kan få noe igjen for å snakke om det som skjedde, eller kanskje de kan være en god kontakt når du en dag kanskje også ønsker å bytte beite.

Vær en venn

Sist men ikke minst, vær en god venn og kollega. Fortell dem at du vil savne dem, og at du ønsker dem lykke til.