Motivér meg!

Jeg husker en forelesning. Aulaen rommer 400 studenter. Klokka er 9.15 og foreleseren står klar. Han har rykte på seg for å være ganske kjedelig. Monoton stemme, mange slides med mye tekst, og så mumler han i tillegg på en uforståelig dialekt.

Er det mulig, tenker jeg, å være så uheldig med foreleseren? Hadde han bare vært litt morsom eller energisk, så hadde jeg kanskje blitt litt motivert.

Ledere møter stadig vekk på samme problemstilling. De ansatte skriker i kor: «Motivér meg!» Men hva mener de egentlig når de ber om å bli motivert? La oss hoppe rett til tusenkronersspørsmålet: Hvem er det egentlig som skal motivere hvem?

Noen ledere er skrudd sammen slik at de oser av energi, entusiasme, glede og kunnskap. Disse har det motsatte problemet – de må være litt forsiktig med å ikke bli overtent på vegne av de ansatte. Det kan fort drepe andres entusiasme. Andre ledere ligner mer på foreleseren min. Entusiasmen deres er fraværende og fokuset er innadvent.

Sett og hørt

De ansatte ønsker å bli sett og hørt. De vil ha tilbakemeldinger på både godt og vondt om hvordan de mestrer sine arbeidsoppgaver. Det er motiverende å bli lagt merke til og oppleve at din arbeidsinnsats blir satt pris på. Det er et bevis på at du mestrer det du er satt til å gjøre. Hvis du i tillegg blir tatt på fersken i å mestre noe, ja – hvem liker vel ikke det?

Mestringsfølelse er et eksempel på indre motivasjon. Forhold som fører til indre motivasjon er det som gir best utslag på prestasjon over tid. Det kan for eksempel være:

  • mulighet til å bestemme over egen hverdag
  • opplevd kompetanse
  • meningsfylt arbeid
  • innflytelse

Svaret på ansvaret

Det er fristende å si at når du påtar deg en lederoppgave så må du pinadø klare å motivere dine ansatte. Problemet er at de motiveres ofte av helt forskjellige ting. Skal du lykkes med å motivere dine ansatte, må du være nysgjerrig på hva som trigger folk.

Og det bringer oss tilbake til spørsmålet jeg stilte innledningsvis. Hvem har ansvaret? Svaret er at både du og lederen din skal sørge for en motiverende hverdag, men til syvende og sist bør du selv ta grep hvis du ikke er motivert.

OK, hva kan du konkret gjøre?

Det er mange situasjoner som kan føre til manglende motivasjon. Her er i alle fall to spørsmål du kan stille deg selv for å komme et skritt videre:

 Hva er egentlig demotiverende med situasjonen jeg er i? Finn kilden

  • Eksempel 1: Hvis det handler om settingen – er det mulig å unngå å havne i denne settingen?
  • Eksempel 2: Hvis det er en person – kanskje det kan være lurt å fortelle personen hvordan du opplever vedkommende?

Mine muligheter – hva kan jeg bidra med for å endre situasjonen?

  • Eksempel 1: Hvis du sitter på kurs/forelesning og kjeder deg, så skal det ofte ikke mer til enn at du stiller et spørsmål ut i gruppa, så vil du umiddelbart merke at energinivået ditt stiger.
  • Eksempel 2: Hvis du jobber med et prosjekt du opplever som kjedelig, så vil du etter hvert bare se det kjedelige. Og kjedsomhet er fryktelig smittsomt. Hva med å ta initiativ til å endre på rutinene: kjøp inn is til gruppa, bytt på rollene, legg inn en aktivitetsdag etc.

Det er utrolig hvor nedstemt man kan bli av seg selv og situasjonen hvis man tillater det å skje. Du kan alltid velge å gjøre noe! Selv velger jeg å ha troen på at de fleste benytter seg av mulighetene som ligger der.

Gjesteblogger:

Kjartan Thormodsæter, tidligere Senior Consultant leadership development | Badenoch + Clark

3 thoughts on “Motivér meg!”

  1. En meget kjent problemstilling og en sak som kan kreere mye hodebry. Bra skrevet! Gode tips som jeg tar med meg i min hverdag som leder 🙂