Om lønn – kan du forhandle frem en bedre der du er?

Japansk lykkekatt illustrerer sak om å forhandle lønn

Trives du godt i jobben? Alt er stort sett topp, bortsett fra lønn? Hvis du mener du har stagnert lønnsmessig er det på tide å be om en samtale med sjefen.

Hva er status for din lønn?

Selv om du antakelig ikke vet hva dine nærmeste kolleger tjener, så vet du godt hvordan din egen lønnsutvikling har vært den siste tiden. Kanskje du har fått mer ansvar? Eller nye arbeidsoppgaver etter at kolleger har sluttet, uten å få kompensasjon for dette? Tenk nøye gjennom hvilke argumenter du kan bruke. Har du levert noe ekstra bra over tid som bedriften drar god nytte av i dag? Har du delt av din kompetanse og tid på tvers av avdelinger? Sett opp en liste over aktiviteter og resultater der du har bidratt, også indirekte.

Lønn er viktig, men hva med faglig utvikling?

Hvis du fortsatt har de samme oppgavene som da du begynte i stillingen, så gjør deg noen tanker om hva du kan utvikle deg på som har relevans til jobben din. Er det noe du er spesielt god til som bedriften kan ha nytte av at du tar ansvar for? Noe du kan utvikle videre? Sjekk ut muligheter for kurs du kan tenke deg å ta, og som din arbeidsgiver kan være villig til å betale. Det er ikke alltid rom for å gi høyere lønn, men da kan videreutdanning betalt av arbeidsgiver være et godt alternativ. Uansett utfall – du vil gi et godt inntrykk ved at du ønsker å utvikle deg.

Forbered deg godt til møtet

Gjør deg opp en mening om hva du bør ha i lønn. Vær realistisk, forslaget ditt må stå i forhold til hva du har prestert, din erfaring og kompetanse. Sjekk ut om det finnes relevante lønnsstatistikker eller oversikt over lønnsnivå i din bransje.

Ha en plan B

Hvis du ikke når frem i første omgang, og du egentlig vil fortsette i jobben, gi uttrykk for at du trives og at du er åpen for å prøve deg på nye oppgaver. Foreslå om det er mulighet for andre goder enn lønn, som å trene en time i uken i arbeidstiden eller å få treningsavgiften dekket. Bedre pensjonsordning er også en mulighet som gir god uttelling på sikt. Ta initiativ og meld deg på kurs uansett, det finnes mange nettstudier som ikke koster skjorta. Da kan du studere i ro og fred på fritiden for å utvikle deg faglig. Neste gang du vil forhandle om lønn står du sannsynligvis bedre stilt. Lykke til!

Illustrasjonsfoto: pexels.com