Overtidsarbeid – hva er for mye?

Mange nyutdannede starter i ny jobb i høst. Som nyutdannet blir man ofte kastet inn i en verden hvor det er vanskelig å vite hva som er «vanlig». I sommer ble overtid et diskusjonstema i vennemiddager, både blant de som hadde underskrevet kontrakter før jobbstart i høst, og blant de som kjente presset der de hadde trainee-stillinger i sommer. 

Når bør man si fra?

Når er det nødvendig å si fra når gjelder arbeidstid og forventninger angående overtid? Noen bransjer er kjent for å forvente overtidsarbeid uten ekstra betaling. Andre steder er det bare en arbeidskultur for å komme tidlig og dra sent. Som nyutdannet kan det føles som om man ikke har en unnskyldning for å dra fra jobb; hvis man ikke må hente barn i barnehage eller har noen som venter hjemme. Da kan man lett føle seg presset til å jobbe mer – og lenger enn man burde. 

Hva er rettighetene dine som ansatt?

Og hva kan man gjøre for å redusere usikkerhet rundt arbeidstider?

Den alminnelige arbeidstid skal ikke overstige ni timer i løpet av 24 timer og 40 timer i løpet av sju dager. Alt over dette blir sett på som overtidsarbeid. Det er selvfølgelig unntak ved for eksempel skiftarbeid.

Ifølge arbeidsmiljøloven: 

Overtid er kun tillatt dersom det er et særlig og tidsavgrenset behov for det. Med andre ord kan ikke overtid brukes som en fast ordning.

Reglene om arbeidstid og overtid gjelder i utgangspunktet for alle arbeidstakere, men arbeidsmiljøloven gir unntak for arbeidstakere som har ledende stilling eller som har særlig uavhengig stilling.

Ved overtidsarbeid har arbeidstaker krav på et tillegg på minst 40 prosent av avtalt timelønn. Avtale om lavere prosentsats er med andre ord ikke tillatt.

Dersom det er et særlig og tidsavgrenset behov, kan arbeidsgiver pålegge overtidsarbeid i inntil:          

  • 10 timer i løpet av 7 dager
  • 25 timer i løpet av 4 sammenhengende uker
  • 200 timer i løpet av 52 uker

OBS! Les kontrakten nøye. Ofte blir det oppgitt i kontrakt hva arbeidsgiver forventer. 

Bli tryggere på regler og kultur for overtid

Dette kan du gjøre for å unngå å føle deg usikker rundt overtidsarbeid:

  1. Spør om overtidsarbeid på intervju eller under kontraktforhandlingen! Pass på at du vet hva kulturen for det er der du skal jobbe, og hva som forventes av deg tidsmessig.
  2. Ha en samtale gående om overtidsarbeid når det gjelder firmaregler og forventninger. 
  3. Husk at en månedslønn er basert på at du jobber maks 40 timer i uken. Det er det du blir betalt for!
  4. Diskuter arbeidsmengde, og tør å spørre om hjelp hvis det blir for mye som skal leveres på kort tid. 

Og til slutt, husk at det handler om å levere! Folk gjør ting i forskjellig tempo; så prøv å jobbe effektivt. Fokuser på det som teller – prioriter det som MÅ gjøres og jobb heller for å levere riktige ting på kort tid. 

Illustrasjonsbilde: unsplash.com

Gjesteblogger:

Josefine Brekke, Summer Intern 2019 | Marked & Kommunikasjon, Adecco

Josefine (23) var blant topp 10 i Konsernsjefen 2019. Hun takket ja til internship hos oss i sommer, og har produsert masse fint for Markedsavdelingen! Nå er hun tilbake i Lisboa for å fullføre sin Master of Science in Business. Vi ønsker henne lykke til!