Parforhold på jobb, er det greit?

Parforhold på jobb

Du har funnet den store kjærligheten og er oppover ørene forelsket i en kollega. Per definisjon – et parforhold på jobb. Dere har mye til felles og fremtiden ser lys ut. Det er bare én hake ved forholdet. Dere har samme arbeidsgiver. Er det greit?

Er det lov å innlede parforhold på jobb?

Arbeidstilsynet skriver om dette på ung.no: Det finnes ingen lovbestemte regler om dette temaet, men mange arbeidsgivere velger å lage «kjøreregler» på arbeidsplassen for hvordan ansatte som er par må forholde seg. Det kan være mange årsaker til dette. For noen arbeidsgivere handler det om å ha et ryddig forhold mellom arbeidsliv og privatliv, for andre kan det skape arbeidsmiljømessige utfordringer at det dannes par. I noen yrker handler det om habilitet.

Visse kjøreregler er lurt

I Adecco ønsker vi ikke å bidra til å sette ansatte i vanskelige etiske situasjoner hvor det kan oppstå mistillit. Derfor kan ikke ansatte som er i rett oppadgående linje inngå et parforhold, altså kolleger der den ene har en stilling underordnet den andre. På den annen side – det er hyggelig at folk finner hverandre, og svært mange gjør nettopp det på jobb. Her gjelder det å bruke sunn fornuft og finne ut av hva som gavner både kjærester og øvrige kolleger.

I større bedrifter kan løsningen være å flytte den ene over til en annen avdeling, og da gjerne lederen, slik at den underordnede beholder sin integritet. Ansvaret ligger hos lederen.
I mindre bedrifter er det vanlig at den ene parten søker seg ut av bedriften, og da gjerne med god frist frem til sluttdato.

Åpenhet er viktig

Innleder man et parforhold på jobb er det viktig med åpenhet. Hemmelighold skaper fort mistenksomhet og unødvendig dårlig stemning. Informer din leder – dersom denne ikke er din utvalgte – og fortell dine nærmeste kolleger om forholdet. Da unngår man tvilsomme rykter, ubekvemme opplevelser og tillitsbrudd. Man kommer langt med litt smidighet og godt vett for å treffe tiltak som beskytter den enkelte, og som sikrer et godt arbeidsmiljø for alle.

Ha en fin Valentinsdag!

 

1 thought on “Parforhold på jobb, er det greit?”

  1. Nei tror ikke det er bra det kan bli partisk å snu mye på hode da blir jo 2 en konflikter kan bli mye værre osv