Søknadsbrev – et presisjonsarbeid

Et søknadsbrev med CV er bare første trinn i prosessen, men svært viktig for å komme videre til intervju. Hva kan du gjøre for å havne i riktig søknadsbunke?

Vær konkret. Et søknadsbrev må skreddersys for hver jobb du søker. Gi få, men gode eksempler på hva du kan bidra med i akkurat den stillingen. Målet er at arbeidsgiver skal bli overbevist om at du er skikkelig motivert – og kanskje riktig person for dem. Da vil de gjerne bli bedre kjent med deg og kalle inn til intervju.

Bruk tid på søknaden

Din språkføring sier mye om deg som person. Teksten må redigeres, og gjerne flere ganger. Se over og sjekk rettskrivning og språkbruk. Kan noen setninger kortes ned, skrives om eller forenkles? Resultatet blir en klar, mer poengtert og bedre søknad. Hva med rekkefølgen og oppbygningen, er den logisk? Få noen til å lese gjennom søknaden. Det er lett å se seg blind på egen tekst.

Unngå slurv

Første bud: Navnet på potensiell arbeidsgiver må staves korrekt. Det høres kanskje banalt ut, men bommer du her gir du et slett førsteinntrykk. Jeg ble oppringt av en rekrutterer for et stort, internasjonalt selskap fordi jeg sto oppført som referanse for en tidligere kollega. Vedkommende lurte på om personen var noe slurvete? Søknaden bar preg av hastverk, og firmanavnet var stavet på tre ulike måter. Jeg visste at kandidaten var svært dyktig på sitt fagområde, men kanskje ikke veldig opptatt av detaljer. For å redde situasjonen nevnte jeg språkforvirring som mulig årsak, hun hadde nylig flyttet hjem fra utlandet. Det hører med til historien at jobben ble hennes, men det var ikke søknadsbrevet som trakk opp i dette tilfellet.

5 tips

1. Begrens søknadsbrevet til en side.

2. Sørg for gode formuleringer og luk ut grammatiske feil.

3. Lønnskrav hører ikke hjemme her.

4. Skriv aldri nedsettende om andre (nåværende arbeidsgiver/kolleger).

5. Vær kritisk og behold bare det du må ha med, da blir det straks mer interessant.

 

2 thoughts on “Søknadsbrev – et presisjonsarbeid”

  1. Hei Ryszard,
    registrer deg på adecco.no – så kan du følge opp med en telefon til 04321. Da kommer du til ditt nærmeste adeccokontor. Lykke til!

  2. Haj , jaj leter duetter en jobb .
    Profesjon : Stalkonstrucjonsmonter , svajser 111/135
    jaj jober Byyg & Indusri Stokke , ike jober pa firma .