Sommervikarer har også rettigheter

Skoleelever og studenter har selvfølgelig også rettigheter som sommervikar i arbeidslivet, i utgangspunktet akkurat de samme som alle andre arbeidstakere. Det burde de fleste være mer bevisste på.  Min karriere i arbeidslivet startet i jordbæråkeren på Hurumlandet tidlig på 80-tallet. Jeg var 12 år og skulle tjene mine første egne penger. Gratis transport ble besørget av bonden, det psykiske arbeidsmiljøet av en omsorgsfull bondefamilie og helse-, miljø- og sikkerhet (HMS) tok mamma seg av med solkrem og skumgummipute for ergonomien (knær, rygg og rumpe). Men egentlig var jeg for ung for det norske arbeidslivet. Jeg tjente gode penger sommerene i åkeren. Ikke alle gjorde det. Vi jobbet utelukkende på akkord. Etter det var jeg innom mange ulike jobber i forskjellige bransjer. Først etter 18 år i arbeidslivet skulle min ”ordentlige” karriere begynne som fersk cand.jur fra UiO. Først nå – etter 15 år som jurist, advokat og leder – er det én refleksjon som gjentar seg; Hvor uvitende jeg var om mine (helt selvfølgelige) rettigheter.

Her er et utdrag av dine viktigste rettigheter som sommervikar:

Arbeidsavtale

Alle, også en sommervikar, skal ha en skriftlig arbeidsavtale som minimum innholder følgende;

  • hvem som er din arbeidsgiver,
  • hvor du skal jobbe,
  • en beskrivelse av arbeidsoppgaver eller stilling,
  • tidspunktet for når du starter i jobben,
  • varighet,
  • rett til blant annet feriepenger av arbeidsinntekten,
  • oppsigelsesfrister,
  • lønn mv.
  • arbeidstid og pauser

Forsvarlig arbeidsmiljø

Alle skal være sikret et forsvarlig arbeidsmiljø. Opplever du at du utfører arbeid med risiko for ulykker og helseskader, bør du si ifra.

Lønn

Vi har ingen lovfestet minstelønn i Norge. Lønn må i utgangspunktet du og din arbeidsgiver bli enige om før du begynner som sommervikar. For mange vil likevel et visst lønnsnivå følge av tariffavtaler eller bedriftsinterne retningslinjer. Spør!

Arbeidstid

Du kan ikke jobbe mer enn maks 9 timer en vanlig arbeidsdag og ikke mer enn maks 40 timer per uke. Utover disse grensene kan du jobbe overtid dersom din arbeidsgiver har et ekstra behov akkurat den dagen eller uken. Husk at du da alltid har krav på overtidstillegg på minst 40 prosent av avtalt lønn. Dette følger av loven.

Pauser

Alle som jobber vanlige dager skal minst ha en pause i løpet av dagen.

Oppsigelse

Alle har et stillingsvern. Ingen kan ”få fyken” eller bli bedt om ”å gå på dagen”. En oppsigelse krever saklig begrunnelse. Loven stiller i tillegg strenge krav til saksbehandlingen og hva et oppsigelsesbrev skal inneholde.

Feriepenger

Alle har rett til feriepenger på minst 10,2 prosent av lønnen. Feriepengene skal utbetales når sommerjobben er ferdig.

Attest

Du har krav på skriftlig attest når du slutter. Det kan være svært nyttig å få med seg.

Alder

Er du under 13 år, er du for ung for det norsk arbeidslivet og må nøye deg med å nyte sommer og skolefri. Lykke til med nye spennende erfaringer som sommervikar og påfyll til lommeboken!