Syk i ferien: Hva gjør du?

Ett av ferielovens formål er å sikre at du som arbeidstaker får ferie.

Hva da hvis du blir syk i ferien? Blir det skikkelig ferie og rekreasjon? Neppe. Derfor har ferieloven bestemmelser som ivaretar deg dersom «uhellet» er ute.

Blir du 100 % sykmeldt før ferien begynner har du rett til å kreve hele ferien utsatt til senere i ferieåret. Merk at du ikke kan kreve å få utsatt ferien bare for den perioden eller de dagene du er syk. Her må du ta et valg; enten hele ferien utsatt eller gjennomføre ferien på tross av sykefraværet. Du kan selvfølgelig spørre arbeidsgiveren din om delvis utsettelse, men får du ikke lov kan du ikke kreve annet enn at hele ferien utsettes.

Du må legge frem legeerklæring senest siste arbeidsdag før ferien skulle startet, ellers mister du retten til utsettelse.

Hva om du blir syk i løpet av sommerferien?

Dersom du har vært 100 % arbeidsufør (syk) minst én uke sammenhengende i ferien, kan du umiddelbart etter at du har kommet tilbake fra ferie legge frem legeerklæring og kreve å få ny ferie senere i ferieåret (kalenderåret).

Rett til utsatt eller ny ferie gjelder kun dersom du selv blir syk i ferien, ikke ved barns sykdom eller lignende.

God sommerferie – frisk og fin!