Ta juleferie med god samvittighet!

Har du feriedager til gode, men arbeidsgiveren din har pålagt deg å jobbe? Da kan jeg gi deg en gledelig nyhet.

Har du feriedager igjen og ser for deg noen ekstra kroner å rutte med i julen? Da må jeg nok skuffe deg.

Ferielovens viktigste formål er å sikre at du som arbeidstaker faktisk får og tar ferie hvert kalenderår. Avspasering i den sammenheng er noe annet! Det er jo timer eller dager du får fri for å hente deg inn etter perioder med stor arbeidsbelastning. Avspasering er ikke ferie.

Ferieloven gir ikke arbeidsgiver rett til å pålegge deg og jobbe ut året dersom du fortsatt har feriedager til gode. Ferieloven tillater i dag heller ikke økonomisk godtgjørelse for ferie som ikke er avviklet. Restferie skal avvikles innen utløpet av kalenderåret. I begge disse tilfellene kan du imidlertid inngå avtale med arbeidsgiveren din om at inntil 10 arbeidsdager ferie overføres til neste år.

Dette er ikke særnorske regler. Ferieloven måtte nemlig endres for et par år siden fordi reglene i EUs arbeidsdirektiv var strengere enn norske regler. Vår ferielov tillot arbeidsgiver og arbeidstaker å avtale for mye forskuddsferie og overføring av feriedager. I tillegg var det mulig å få utbetalt lønn for de feriedagene man hadde til gode ved årets slutt.

I dag er reglene som følger:

•    Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstaker gis og tar minimum 4 uker og én dag ferie hvert kalenderår.
•    Arbeidstaker har plikt til å ta ferie i den utstrekning feriepengene dekker lønnsbortfallet under feriefraværet.
•    Arbeidstaker kan kreve å få ferie selv om han/hun ikke har opptjent feriepenger.
•    Ferie som i strid med lovens bestemmelser ikke er avviklet ved årets slutt skal overføres til neste år.
•    Arbeidsgiver og arbeidstaker kan avtale overføring av inntil 10 arbeidsdager ferie til påfølgende år.

Dersom du ikke har opptjent nok feriepenger slik at de ikke dekker lønnsbortfallet ved å ta feriedager, fordi du for eksempel ikke har jobbet i 100 % stilling eller du begynte å jobbe midt i året, kan du fortsatt ”slippe” å ta ferie. Men husk at du alltid har rett til å ta ferie dersom du ønsker det!

Kort sagt:

Har du feriedager til gode og ønsker å avvikle disse i romjulen kan ikke arbeidsgiveren din nekte deg det. Men spør din leder pent og det er ok for deg å jobbe, kan dere avtale å overføre inntil 10 feriedager til 2012.

GOD JUL!