Hvordan takle vanskelige intervjuspørsmål – del 3

Posted on

Det skal være slitsomt å gå gjennom et grundig intervju. Du vil få mange vanskelige spørsmål, og du skal være topp konsentrert hele veien.

Når intervjueren har hørt din historie og fått svar på hva du anser som dine personlige sterke og svake sider, starter hun på din jobbhistorie. En erfaren rekrutterer ser raskt om du har hyppige jobbskifter eller ikke. Har du det må du være forberedt på at det stilles spørsmålstegn ved dette. Verdifulle medarbeidere blir i samme selskap i 2-4 år, minst. Da skaffer de seg erfaring, lærer av feil og viser at de kan tilpasse seg endringer.

Vanskelige spørsmål på jobbintervju, del 3

Dette perspektivet må du ha med deg når du sier «ja, takk» til en jobb. Er dette et sted hvor jeg vil bli værende i 2-4 år?

Selv om din CV viser at du har vært ansatt i selskaper som har nedbemannet, blitt kjøpt opp, lagt ned og lignende, så vil en rekrutterer ofte se på dette som jobbhopping. Det er dessverre den nakne sannhet.

Hvorfor sluttet du hos XX?

Det en rekrutterer ofte fisker etter er signaler på om du har vært involvert i konflikter eller uoverenstemmelser som kan ha utspring i din personlighet.

Jo høyere og mer spesialiserte stillinger du søker, jo mer interessant blir det for en rekrutterer å få informasjon om hvordan du samhandler med andre, din personlighet og dine evner til å løse mellommenneskelige problemer.

I stedet for å bruke tid på å klage over andres feil og mangler, så bør du snu slike episoder til noe positivt ved å forklare hva du lærte og hvordan dette har styrket deg. Det kan jo være at en negativ jobberfaring førte til at du i etterkant har fått et annet og lysere syn på arbeidslivet?

Fortell meg om en gang du ikke gikk godt overens med din leder?

Mange vil nok tro at riktig svar er noe slikt som «Jeg har vært så heldig at jeg bare har hatt ledere jeg har kommet godt overens med». Det er et hyggelig og sympatisk svar, men ingen vil tro på at du aldri har vært uenig med sjefen.

Det er helt naturlig at vi mennesker har ulike meninger, og det er usannsynlig at du alltid har vært enig med din leder. I verste fall vil rekruttereren begynne å tvile på din integritet – og det vil du vel ikke?

Du kan også sende signaler om at du er for føyelig eller ikke vet hvordan du skal takle konfrontasjoner. Her gjelder samme oppskriften jeg har vist til tidligere. Vær ærlig. Beskriv situasjonen, hvordan du reagerte på den, hvordan det endte og hva du har lært av situasjonen i ettertid. Hva vil du gjøre annerledes om du kommer i tilsvarende situasjon igjen?

Forbered deg på dette før du nailer neste intervju 🙂

Del 1, i serien hvordan takle vanskelige intervjuspørmål, handler om «fortell om deg selv». Del 2 tar for seg hvordan du håndterer spørsmålet «hva er dine svakeste og sterkeste sider?».

Les del 1 her…
Les del 2 her…

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *